Strefa czasowa i data

  1. Przycisk G
  2. menu ustawień B

Zmień strefy czasowe i ustaw zegar aparatu. Zalecamy regularne ustawianie zegara aparatu.

OpcjaOpis
[ Strefa czasowa ]Wybierz strefę czasową. [ Data i godzina ] jest automatycznie ustawiana na godzinę w nowej strefie czasowej.
[ Data i godzina ]Ustaw zegar aparatu na czas w wybranej opcji [ Strefa czasowa ].
[ Format daty ]Wybierz kolejność wyświetlania dnia, miesiąca i roku.
[ Czas letni ]Wybierz [ .], aby włączyć czas letni, lub [ Wył .], aby go wyłączyć. Wybranie opcji [ Wł. ] powoduje automatyczne przesunięcie zegara o godzinę do przodu. Ustawienie domyślne to [ Wył .].

Jeśli zegar aparatu został zainicjowany, ikona 1 jest wyświetlana na ekranie fotografowania jako ostrzeżenie.