Strefa czasowa i data

  1. Przycisk G
  2. B menu ustawień

Zmień strefy czasowe i ustaw zegar aparatu. Zalecamy regularne regulowanie zegara aparatu.

OpcjaOpis
[ Strefa czasowa ]Wybierz strefę czasową. Opcja [ Data i godzina ] jest automatycznie ustawiana na godzinę w nowej strefie czasowej.
[ Data i godzina ]Ustaw zegar aparatu na godzinę w wybranej [ Strefa czasowa ].
[ Format daty ]Wybierz kolejność wyświetlania dnia, miesiąca i roku.
[ Czas letni ]Wybierz [ Włącz ], aby włączyć czas letni, [ Wyłącz ], aby go wyłączyć. Wybranie opcji [ Wł. ] powoduje automatyczne przesunięcie zegara o jedną godzinę do przodu. Ustawienie domyślne to [ Wył .].

Jeśli zegar aparatu został zainicjowany, ikona 1 jest wyświetlana na ekranie fotografowania jako ostrzeżenie.