Przycisk A ( g ).

Blokuje ostrość i ekspozycję w tym samym czasie.

Blokada ekspozycji

 • Blokady ekspozycji można używać do ponownego komponowania ujęć po zmierzeniu obiektu, który nie będzie znajdował się w wybranym polu ostrości w końcowej kompozycji.
 • Blokada ekspozycji jest szczególnie skuteczna w przypadku pomiaru punktowego i centralnie ważonego.

Blokada ostrości

 • Użyj blokady ostrości, aby zablokować ostrość na bieżącym obiekcie, gdy jako tryb ustawiania ostrości wybrano AF-C .
 • Podczas korzystania z blokady ostrości wybierz tryb pola AF inny niż [ Automatyczny wybór pola AF ], [ Automatyczny wybór pola AF (ludzie) ] lub [ Automatyczny wybór pola AF (zwierzęta) ].

Blokowanie ostrości i ekspozycji

 1. Ustaw obiekt w wybranym punkcie ostrości i naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość i ekspozycję.
 2. Naciśnij przycisk A ( g ).
  • Ostrość i ekspozycja zostaną zablokowane po naciśnięciu przycisku A ( g ). Ekspozycja nie zmieni się nawet po zmianie kompozycji.
  • Na monitorach zostanie wyświetlona ikona AE-L .
 3. Trzymając wciśnięty przycisk A ( g ), ponownie skomponuj zdjęcie i zrób zdjęcie.

  Nie zmieniaj odległości między aparatem a obiektem. Jeśli zmieni się odległość od obiektu, zwolnij blokadę i ponownie ustaw ostrość na nową odległość.

Blokowanie ostrości, gdy wybrano AF-S jako tryb ustawiania ostrości lub gdy wybrano AF-A i fotografujesz w trybie AF-S

Ostrość jest blokowana, gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy. Ostrość można również zablokować, naciskając przycisk A ( g ).

Blokowanie ekspozycji za pomocą spustu migawki

Jeśli wybrano opcję [ Włącz (naciśnięcie do połowy) ] dla ustawienia osobistego c1 [ AE spustem migawki ], ekspozycja zostanie zablokowana, gdy spust migawki będzie wciśnięty do połowy.

Wykonywanie wielu zdjęć z tą samą odległością ostrzenia

 • Jeśli ostrość została zablokowana przez naciśnięcie przycisku A ( g ), ostrość pozostanie zablokowana między zdjęciami, jeśli przycisk A ( g ) będzie nadal wciśnięty.
 • Ostrość pozostanie również zablokowana, jeśli spust migawki będzie wciśnięty do połowy między zdjęciami.