Przycisk A ( g )

Blokuje jednocześnie ostrość i ekspozycję.

Blokada ekspozycji

 • Blokady ekspozycji można użyć do zmiany kompozycji ujęć po zmierzeniu obiektu, który nie znajdzie się w wybranym polu ostrości w końcowej kompozycji.
 • Blokada ekspozycji jest szczególnie skuteczna w przypadku pomiaru punktowego i pomiaru centralnie ważonego.

Blokada ostrości

 • Użyj blokady ostrości, aby zablokować ostrość na bieżącym obiekcie, gdy AF-C jest wybrany jako tryb ustawiania ostrości.
 • W przypadku korzystania z blokady ostrości wybierz tryb pola AF inny niż [ Automat. wybór pola AF ], [ Automat. wybór pola AF (ludzie) ] lub [ Automat. wybór pola AF (zwierzęta) ].

Blokowanie ostrości i ekspozycji

 1. Ustaw obiekt w wybranym punkcie ostrości i naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość i ekspozycję.
 2. Naciśnij przycisk A ( g ).
  • Ostrość i ekspozycja zostaną zablokowane podczas naciskania przycisku A ( g ). Ekspozycja nie zmieni się nawet po zmianie kompozycji.
  • Na monitorach zostanie wyświetlona ikona AE-L .
 3. Trzymając wciśnięty przycisk A ( g ), ponownie skomponuj zdjęcie i zrób zdjęcie.

  Nie zmieniaj odległości między aparatem a obiektem. Jeśli odległość od obiektu zmieni się, zwolnij blokadę i ponownie ustaw ostrość na nowej odległości.

Blokowanie ostrości, gdy jako tryb ustawiania ostrości wybrano AF-S lub gdy wybrano AF-A i fotografujesz w trybie AF-S

Ostrość blokuje się, gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy. Możesz także zablokować ostrość, naciskając przycisk A ( g ).

Blokowanie ekspozycji za pomocą spustu migawki

Jeśli dla ustawienia osobistego c1 [ AE-L spustu migawki] wybrano opcję [ Wł. (naciśnięcie do połowy) ], ekspozycja zostanie zablokowana, gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy.

Wykonywanie wielu zdjęć w tej samej odległości ogniskowej

 • W przypadku zablokowania ostrości przez naciśnięcie przycisku A ( g ), ostrość pozostanie zablokowana między zdjęciami, jeśli przytrzymasz wciśnięty przycisk A ( g ).
 • Ostrość pozostanie również zablokowana, jeśli spust migawki zostanie naciśnięty w połowie między zdjęciami.