Ustawienia czułości ISO

  1. Przycisk G
  2. 1 menu nagrywania wideo

Dostosuj ustawienia czułości ISO dla trybu wideo.

OpcjaOpis
[ Maksymalna czułość ]

Wybierz górny limit automatycznego doboru czułości ISO, aby zapobiec zbyt wysokiemu podniesieniu.

  • Wybrana wartość służy jako górny limit czułości ISO w trybach P , S i A oraz po wybraniu opcji [ ] dla [ Autom. dobór ISO (tryb M ) ] w trybie M .
[ Automatyczne sterowanie ISO (tryb M) ]Jeśli wybierzesz opcję [ Wł. ] i naciśniesz przycisk J , aparat automatycznie dostosuje czułość ISO dla trybu wideo w trybie M . W przypadku wybrania opcji [ Wył .] czułość ISO pozostanie ustalona na wartości wybranej pokrętłem czułości ISO.
  • Niezależnie od wybranej opcji, automatyczny dobór ISO jest używany w trybach innych niż M .
[ Czułość ISO (tryb M) ]Wyświetlana jest czułość ISO wybrana pokrętłem czułości ISO.
  • Gdy automatyczny dobór czułości ISO jest włączony, na ekranie fotografowania pojawi się ISO AUTO . Gdy czułość zostanie zmieniona z wartości wybranej przez użytkownika, czułość ISO zostanie pokazana na wyświetlaczach.

Automatyczna kontrola czułości ISO

  • Przy wysokich czułościach ISO może wzrosnąć „szum” (losowo rozmieszczone jasne piksele, mgła lub linie).
  • Przy wysokich czułościach ISO aparat może mieć trudności z ustawianiem ostrości.
  • Można temu zapobiec, wybierając niższą wartość dla [ Ustawienia czułości ISO ] > [ Maksymalna czułość ].