Ustawienia czułości ISO

  1. Przycisk G
  2. 1 menu nagrywania wideo

Dostosuj ustawienia czułości ISO dla trybu wideo.

OpcjaOpis
[ Maksymalna czułość ]

Wybierz górną granicę automatycznego doboru czułości ISO, aby zapobiec jej podniesieniu zbyt wysoko.

  • Wybrana wartość służy jako górna granica czułości ISO w trybach P , S i A oraz gdy [ Wł. ] jest wybrane dla [ Automatyczny dobór ISO (tryb M) ] w trybie M.
[ Automatyczny dobór ISO (tryb M) ]Jeśli wybierzesz opcję [ Wł. ] i naciśniesz przycisk J , aparat automatycznie dostosuje czułość ISO dla trybu wideo w trybie M. Jeśli wybrano opcję [ Wył .], czułość ISO pozostanie na stałym poziomie wartości wybranej za pomocą pokrętła czułości ISO.
  • Niezależnie od wybranej opcji automatyczny dobór ISO jest używany w trybach innych niż M .
[ Czułość ISO (tryb M) ]Wyświetlana jest czułość ISO wybrana pokrętłem czułości ISO.
  • Po włączeniu automatycznego doboru czułości ISO na ekranie fotografowania pojawi się komunikat ISO AUTO . Gdy czułość zostanie zmieniona w stosunku do wartości wybranej przez użytkownika, na wyświetlaczach pojawi się czułość ISO.

Automatyczna kontrola czułości ISO

  • Przy wysokich czułościach ISO „szum” (losowo rozmieszczone jasne piksele, mgła lub linie) może się zwiększyć.
  • Przy wysokich czułościach ISO aparat może mieć trudności z ustawieniem ostrości.
  • Można temu zapobiec, wybierając niższą wartość dla [ Ustawienia czułości ISO ] > [ Czułość maksymalna ].