a3: Śledzenie ostrości z blokadą

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Wybierz, jak szybko ostrość będzie reagować, gdy coś przejdzie między obiektem a aparatem, gdy AF-C jest wybrany jako tryb ustawiania ostrości lub gdy AF-A jest wybrany i fotografujesz w trybie AF-C .

  • Wybierz [ 5 ( Opóźnione ) ], aby utrzymać ostrość na oryginalnym obiekcie.
  • Wybierz [ 1 ( Szybko ) ], aby łatwiej przenosić ostrość na obiekty przecinające pole widzenia.
  • Jeśli wybrano opcję [ Automat. wybór pola AF ], [ Automat. wybór pola AF (ludzie) ] lub [ Automat. wybór pola AF (zwierzęta) ], reakcja AF na zablokowane zdjęcia będzie działać w trybie [ 3 ], gdy [ 2 ] lub [ 1 ( Szybkie ) ].

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu