a3: Śledzenie ostrości z blokadą

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Wybierz, jak szybko ostrość ma reagować, gdy coś przesunie się między obiektem a aparatem, gdy jako tryb ustawiania ostrości wybrano AF-C lub gdy wybrano AF-A i fotografujesz w trybie AF-C .

  • Wybierz opcję [ 5 (opóźniony) ], aby pomóc w utrzymaniu ostrości na oryginalnym obiekcie.
  • Wybierz opcję [ 1 (Szybko) ], aby ułatwić przenoszenie ostrości na obiekty znajdujące się w polu widzenia.
  • Jeśli dla trybu pola AF wybrano opcję [ Autom . wybór pola AF ], [ Autom. wybór pola AF (ludzie) ] lub [ Autom. ] lub [ 1 (Szybko) ] jest wybrane.

A Ustawienia niestandardowe: precyzyjna regulacja ustawień aparatu