Zapisz pozycję ostrości

  1. Przycisk G
  2. menu ustawień B

Jeśli ustawiono opcję [ .], pozycja ostrości jest zapisywana w tym samym położeniu, co przed wyłączeniem aparatu, po jego wyłączeniu i ponownym włączeniu.

  • Pozycja ostrości może się zmieniać w zależności od działania zoomu i zmian temperatury.
  • Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy podłączony jest obiektyw z mocowaniem Z i funkcją autofokusa.
  • Jeśli ustawiono opcję [ .], może upłynąć trochę czasu, zanim będzie można obsługiwać aparat po jego włączeniu.