Zapisz pozycję ostrości

  1. Przycisk G
  2. B menu ustawień

Jeśli ustawiono na [ ], pozycja ostrości jest zapisywana w tej samej pozycji, co przed wyłączeniem aparatu, po jego wyłączeniu i ponownym włączeniu.

  • Pozycja ostrości może się zmieniać w zależności od działania zoomu i zmian temperatury.
  • Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zamocowany jest obiektyw z mocowaniem Z z funkcją autofokusa.
  • W przypadku ustawienia [ .] może upłynąć trochę czasu, zanim będzie można obsługiwać aparat po jego włączeniu.