Zmień rozmiar

 1. Przycisk G
 2. N menu retuszu

Twórz małe kopie wybranych fotografii.

Zmiana rozmiaru wielu obrazów

Jeśli uzyskano dostęp do menu retuszu za pomocą przycisku G , można zmienić rozmiar wielu wybranych zdjęć.

 1. Wybierz [ Zmień rozmiar ] w menu retuszu.

  Wyróżnij [ Zmień rozmiar ] i naciśnij 2 .
 2. Wybierz rozmiar.
  • Wyróżnij [ Wybierz rozmiar ] i naciśnij 2 .
  • Wyróżnij żądany rozmiar (długość w pikselach) za pomocą 1 i 3 i naciśnij J .
 3. Wybierz sposób wybierania zdjęć.
  OpcjaOpis
  [ Wybierz zdjęcie(a) ]Zmień rozmiar wybranych zdjęć. Można wybrać wiele zdjęć.
  [ Wybierz datę ]Zmień rozmiar wszystkich zdjęć zrobionych w wybrane dni.
  [ Wybierz folder ]Zmień rozmiar wszystkich zdjęć w wybranym folderze.
 4. Wybierz zdjęcia.
  W przypadku wybrania opcji [ Wybierz zdjęcia ]:
  • Wyróżnij zdjęcia za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego.
  • Aby wyświetlić powiększony podświetlony obraz, naciśnij i przytrzymaj przycisk X
  • Aby wybrać wyróżnione zdjęcie, naciśnij przycisk W ( Q ). Wybrane zdjęcia są oznaczone ikoną 8 . Aby anulować wybór bieżącego zdjęcia, naciśnij ponownie przycisk W ( Q ); 8 nie będzie już wyświetlany. Wszystkie wybrane zdjęcia zostaną skopiowane w rozmiarze wybranym w kroku 2.
  • Naciśnij J , aby kontynuować po zakończeniu wyboru.
  W przypadku wybrania opcji [ Wybierz datę ]:
  • Wyróżnij daty za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego i naciśnij 2 , aby wybrać ( M ) lub cofnąć wybór ( U ).
  • Wszystkie zdjęcia zrobione w dniach oznaczonych znacznikiem ( M ) zostaną skopiowane w rozmiarze wybranym w kroku 2.
  • Naciśnij J , aby kontynuować po zakończeniu wyboru.
  W przypadku wybrania opcji [ Wybierz folder ]:
  Wyróżnij folder i naciśnij J , aby go wybrać; wszystkie zdjęcia w wybranym folderze zostaną skopiowane w rozmiarze wybranym w kroku 2.
 5. Zapisz kopie o zmienionym rozmiarze.
  • Wyświetlone zostanie okno dialogowe potwierdzenia; wyróżnij [ Tak ] i naciśnij J , aby zapisać kopie o zmienionym rozmiarze.
  • Aby anulować operację przed utworzeniem wszystkich kopii, naciśnij przycisk G ; po wyświetleniu okna dialogowego potwierdzenia wyróżnij [ Tak ] i naciśnij J .

Zmień rozmiar

W zależności od rozmiaru kopii, powiększenie w trybie odtwarzania może nie być dostępne, gdy wyświetlane są kopie o zmienionym rozmiarze.