Fotografowanie z redukcją migotania

 1. Przycisk G
 2. C menu fotografowania

Po wybraniu opcji [ Wł. ] można zredukować efekt migotania z takich źródeł światła, jak lampy fluorescencyjne lub lampy rtęciowe.

 • Migotanie może powodować nierównomierną ekspozycję lub (na zdjęciach zrobionych w trybach ciągłego wyzwalania migawki) niespójną ekspozycję lub zabarwienie.
 • Zwróć uwagę, że liczba klatek na sekundę dla zdjęć seryjnych może spaść lub działać nieregularnie po wybraniu opcji [ .].

Fotografowanie z redukcją migotania w menu fotografowania

 • W zależności od źródła światła, redukcja migotania może nieznacznie opóźnić reakcję migawki.
 • Funkcja redukcji migotania może wykrywać migotanie przy 100 i 120 Hz (odpowiednio w przypadku zasilaczy AC o częstotliwości 50 i 60 Hz). Oczekiwane rezultaty mogą nie zostać osiągnięte, jeśli częstotliwość zasilania zmieni się podczas fotografowania seryjnego.
 • W zależności od źródła światła i warunków fotografowania migotanie może nie zostać wykryte lub uzyskanie pożądanych rezultatów może nie być możliwe, na przykład w przypadku jasno oświetlonych scen lub z ciemnym tłem.
 • Pożądanych rezultatów nie można również osiągnąć przy dekoracyjnych ekspozycjach oświetleniowych i innym niestandardowym oświetleniu.

[Fotografowanie z redukcją migotania] w menu fotografowania: Ograniczenia

Pozycja [Fotografowanie z redukcją migotania ] w menu fotografowania nie działa w pewnych warunkach, w tym gdy:

 • Jako tryb wyzwalania migawki wybrano opcję [ Szybkie (przedłużone) ].
 • [ Wł. ] jest wybrane dla [ Ciche zdjęcia ] w menu fotografowania
 • [ Wł. ] jest wybrane dla [ Ciche zdjęcia ] w odpowiednim podmenu podczas fotografowania z interwalometrem, nagrywania filmu poklatkowego lub zmiany ostrości
 • Tryb HDR jest włączony
 • Tryb opóźnienia ekspozycji jest włączony