Strzelanie z redukcją migotania

 1. Przycisk G
 2. C menu robienia zdjęć

Po wybraniu opcji [ ] zmniejsz efekt migotania z takich źródeł światła, jak świetlówki lub lampy rtęciowe.

 • Migotanie może powodować nierównomierną ekspozycję lub (na zdjęciach wykonanych w trybie zdjęć seryjnych) niespójną ekspozycję lub kolory.
 • Zwróć uwagę, że liczba klatek na sekundę dla zdjęć seryjnych może spaść lub stać się niestabilna po wybraniu opcji [ .].

Fotografowanie z redukcją migotania w menu fotografowania

 • W zależności od źródła światła redukcja migotania może nieznacznie opóźnić reakcję migawki.
 • Redukcja migotania może wykryć migotanie przy 100 i 120 Hz (związane odpowiednio z zasilaczami AC 50 i 60 Hz). Pożądane rezultaty mogą nie zostać osiągnięte, jeśli podczas wykonywania zdjęć seryjnych zmieni się częstotliwość zasilania.
 • W zależności od źródła światła i warunków fotografowania, na przykład w przypadku jasno oświetlonych scen lub z ciemnym tłem, migotanie może nie zostać wykryte lub pożądane rezultaty mogą nie zostać osiągnięte.
 • Pożądanych rezultatów można również nie osiągnąć w przypadku ekspozycji z oświetleniem dekoracyjnym i innym niestandardowym oświetleniem.

[Fotografowanie z redukcją migotania ] w menu wykonywania zdjęć: Ograniczenia

Pozycja [Fotografowanie z redukcją migotania ] w menu wykonywania zdjęć nie działa w pewnych warunkach, w tym gdy:

 • Jako tryb wyzwalania migawki wybrano opcję [ Ciągły H (rozszerzony) ]
 • [ Wł. ] jest wybrane dla [ Cicha fotografia ] w menu wykonywania zdjęć
 • [ Wł. ] jest wybrane dla [ Cicha fotografia ] w odpowiednim podmenu podczas fotografowania z interwalometrem, nagrywania filmów poklatkowych lub przesunięcia ostrości
 • HDR jest włączony
 • Tryb opóźnienia ekspozycji jest włączony