Ocenianie zdjęć

Wybrane zdjęcia można ocenić lub oznaczyć jako nadające się do późniejszego usunięcia. Oceny można również przeglądać w NX Studio. Chronione zdjęcia nie mogą być oceniane.

  1. Naciśnij przycisk K , aby rozpocząć odtwarzanie.
  2. Wybierz żądane zdjęcie i naciśnij przycisk i .

    Zostanie wyświetlone menu odtwarzania i .

  3. Wyróżnij [Ocena] i naciśnij J .
  4. Wybierz ocenę.
    • Obracaj głównym pokrętłem sterującym, aby wybrać ocenę od zera do pięciu gwiazdek, lub wybierz d , aby oznaczyć zdjęcie jako nadające się do późniejszego usunięcia.
    • Naciśnij J , aby wybrać wyróżnioną opcję.