1 Menu nagrywania wideo: Opcje nagrywania wideo

Aby wyświetlić menu nagrywania wideo, wybierz kartę 1 w menu aparatu.

Menu nagrywania wideo zawiera następujące elementy:

Zobacz też

„Domyślne ustawienia menu nagrywania wideo” (Domyślne ustawienia menu nagrywania wideo )