C Menu fotografowania: Opcje fotografowania

Aby wyświetlić menu fotografowania, wybierz kartę C w menu aparatu.

Menu fotografowania zawiera następujące elementy:

Zobacz też

„Domyślne ustawienia menu fotografowania” (Domyślne ustawienia menu fotografowania )