Nazewnictwo plików

 1. Przycisk G
 2. C menu robienia zdjęć

Zdjęcia są zapisywane przy użyciu nazw plików składających się z „DSC_”, po których następuje czterocyfrowa liczba i trzyliterowe rozszerzenie. [ Nazewnictwo plików ] służy do wybrania trzech liter w celu zastąpienia części „DSC” w nazwie pliku. Aby uzyskać informacje na temat wpisywania tekstu, zobacz „ Wprowadzanie tekstu ” ( Wprowadzanie tekstu ).

Nazwy plików

 • Nazwy plików przyjmują postać „DSC_nnnn.xxx”. nnnn to liczba od 0001 do 9999. xxx to jedno z następujących rozszerzeń, przypisywane zgodnie z opcjami wybranymi dla jakości obrazu i typu pliku:
  • NEF: zdjęcia RAW
  • JPG: Zdjęcia JPEG (dokładne, normalne lub podstawowe)
  • MOV: filmy MOV
  • MP4: filmy MP4
  • NDF: dane referencyjne dotyczące odkurzania
 • Obrazy utworzone z [ Adobe RGB ] wybranym dla [ Przestrzeń kolorów ] mają nazwy plików w postaci „_DSCnnnn.xxx”.
 • W każdej parze zdjęć zarejestrowanych z ustawieniami jakości obrazu RAW+JPEG, obrazy RAW i JPEG mają te same nazwy plików, ale różne rozszerzenia.