Nazewnictwo plików

 1. Przycisk G
 2. C menu fotografowania

Zdjęcia są zapisywane przy użyciu nazw plików składających się z ciągu „DSC_”, po którym następuje czterocyfrowy numer i trzyliterowe rozszerzenie. [ Nazewnictwo plików ] służy do wyboru trzech liter w celu zastąpienia części „DSC” nazwy pliku. Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania tekstu, patrz „Wprowadzanie tekstu” ( Wpis tekstowy ).

Nazwy plików

 • Nazwy plików mają postać „DSC_nnnn.xxx”. nnnn to liczba od 0001 do 9999. xxx to jedno z następujących rozszerzeń, przypisywanych zgodnie z opcjami wybranymi dla jakości obrazu i typu pliku:
  • NEF: zdjęcia w formacie RAW
  • JPG: zdjęcia w formacie JPEG (wysoka, normalna lub podstawowa).
  • MOV: filmy MOV
  • MP4: filmy MP4
  • NDF: Odkurzyć dane referencyjne
 • Obrazy utworzone za pomocą opcji [ Adobe RGB ] wybranej dla opcji [ Przestrzeń kolorów ] mają nazwy plików w formacie „_DSCnnnn.xxx”.
 • W przypadku każdej pary zdjęć zarejestrowanych przy ustawieniach jakości obrazu RAW+JPEG obrazy RAW i JPEG mają te same nazwy plików, ale różne rozszerzenia.