Przetwarzanie RAW : Konwersja RAW do JPEG

 1. Przycisk G
 2. N menu retuszu

Proces konwertowania obrazów RAW do innych formatów, takich jak JPEG, jest określany jako „przetwarzanie RAW”. Kopie obrazów RAW w formacie JPEG można tworzyć w aparacie w sposób opisany poniżej.

 1. Wybierz opcję [ Przetwarzanie RAW ] w menu retuszu.

  Wyróżnij [ Przetwarzanie RAW ] i naciśnij 2 .
 2. Wybierz sposób wybierania zdjęć.

  OpcjaOpis
  [ Wybierz zdjęcia ]Twórz kopie JPEG wybranych zdjęć RAW. Można wybrać wiele obrazów RAW.
  [ Wybierz datę ]Twórz kopie JPEG wszystkich zdjęć RAW wykonanych w wybranych dniach.
  [ Wybierz folder ]Twórz kopie JPEG wszystkich zdjęć RAW w wybranym folderze.
 3. Wybierz zdjęcia.
  W przypadku wybrania opcji [Wybierz obraz(y)]:
  • Wyróżnij zdjęcia za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego.
  • Aby wyświetlić podświetlone zdjęcie w powiększeniu, naciśnij i przytrzymaj przycisk X
  • Aby wybrać wyróżnione zdjęcie, naciśnij przycisk W ( Q ). Wybrane zdjęcia są oznaczone ikoną $ . Aby anulować wybór bieżącego zdjęcia, ponownie naciśnij przycisk W ( Q ); ikona $ nie będzie już wyświetlana. Wszystkie obrazy będą przetwarzane przy użyciu tych samych ustawień.
  • Naciśnij J , aby kontynuować po dokonaniu wyboru.
  Jeśli wybrałeś [Wybierz datę]:
  • Wyróżnij daty za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego i naciśnij 2 , aby wybrać ( M ) lub cofnąć wybór ( U ).
  • Wszystkie zdjęcia wykonane w dniach oznaczonych znakiem wyboru ( M ) zostaną przetworzone przy użyciu tych samych ustawień.
  • Naciśnij J , aby kontynuować po dokonaniu wyboru.
  Jeśli wybrałeś [Wybierz folder]:
  Wyróżnij folder i naciśnij J , aby go wybrać; wszystkie obrazy w wybranym folderze zostaną przetworzone przy użyciu tych samych ustawień.
 4. Wybierz ustawienia dla kopii JPEG.
 5. Skopiuj fotografie.
  • Wyróżnij [ EXE ] i naciśnij J , aby utworzyć kopie wybranych zdjęć w formacie JPEG.
  • Jeśli wybrano wiele zdjęć, po wyróżnieniu [ EXE ] i naciśnięciu J zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia; wyróżnij [ Tak ] i naciśnij J , aby utworzyć kopie wybranych zdjęć w formacie JPEG.
  • Aby anulować operację przed utworzeniem wszystkich kopii, naciśnij przycisk G ; po wyświetleniu okna dialogowego potwierdzenia wyróżnij opcję [ Tak ] i naciśnij przycisk J

Obróbka RAW-ów

 • Przetwarzanie RAW jest dostępne tylko w przypadku zdjęć RAW utworzonych tym aparatem. Nie można wybrać obrazów RAW utworzonych za pomocą innych aparatów ani obrazów w formatach innych niż RAW.
 • [ Kompensacja ekspozycji ] można ustawić tylko na wartości z zakresu od −2 do +2 EV.