Przetwarzanie RAW : Konwersja RAW do JPEG

 1. Przycisk G
 2. N menu retuszu

Proces konwersji obrazów RAW do innych formatów, takich jak JPEG, jest określany jako „przetwarzanie RAW”. W aparacie można tworzyć kopie JPEG zdjęć w formacie RAW, jak opisano poniżej.

 1. Wybierz [ Przetwarzanie RAW ] w menu retuszu.

  Wyróżnij [ Przetwarzanie RAW ] i naciśnij 2 .
 2. Wybierz sposób wybierania zdjęć.

  OpcjaOpis
  [ Wybierz zdjęcie(a) ]Twórz kopie JPEG wybranych obrazów RAW. Można wybrać wiele obrazów RAW.
  [ Wybierz datę ]Twórz kopie JPEG wszystkich zdjęć RAW zrobionych w wybrane dni.
  [ Wybierz folder ]Utwórz kopie JPEG wszystkich zdjęć RAW w wybranym folderze.
 3. Wybierz zdjęcia.
  W przypadku wybrania opcji [Wybierz zdjęcia]:
  • Wyróżnij zdjęcia za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego.
  • Aby wyświetlić powiększony podświetlony obraz, naciśnij i przytrzymaj przycisk X
  • Aby wybrać wyróżnione zdjęcie, naciśnij przycisk W ( Q ). Wybrane zdjęcia są oznaczone ikoną $ . Aby anulować wybór bieżącego zdjęcia, naciśnij ponownie przycisk W ( Q ); ikona $ nie będzie już wyświetlana. Wszystkie obrazy będą przetwarzane przy użyciu tych samych ustawień.
  • Naciśnij J , aby kontynuować po zakończeniu wyboru.
  W przypadku wybrania opcji [ Wybierz datę ]:
  • Wyróżnij daty za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego i naciśnij 2 , aby wybrać ( M ) lub cofnąć wybór ( U ).
  • Wszystkie zdjęcia wykonane w datach oznaczonych znacznikiem ( M ) będą przetwarzane przy użyciu tych samych ustawień.
  • Naciśnij J , aby kontynuować po zakończeniu wyboru.
  W przypadku wybrania opcji [ Wybierz folder ]:
  Wyróżnij folder i naciśnij J , aby go wybrać; wszystkie obrazy w wybranym folderze zostaną przetworzone przy użyciu tych samych ustawień.
 4. Wybierz ustawienia dla kopii JPEG.
 5. Skopiuj zdjęcia.
  • Wyróżnij [ WYKONAJ ] i naciśnij J , aby utworzyć kopie JPEG wybranych zdjęć.
  • Jeśli wybrano wiele zdjęć, po wyróżnieniu [ WYKONAJ ] i naciśnięciu J zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia; Wyróżnij [ Tak ] i naciśnij J , aby utworzyć kopie JPEG wybranych zdjęć.
  • Aby anulować operację przed utworzeniem wszystkich kopii, naciśnij przycisk G ; po wyświetleniu okna dialogowego potwierdzenia wyróżnij [ Tak ] i naciśnij J .

Przetwarzanie RAW

 • Przetwarzanie RAW jest dostępne tylko w przypadku zdjęć RAW utworzonych tym aparatem. Nie można wybrać zdjęć RAW utworzonych innymi aparatami ani zdjęć w formatach innych niż RAW.
 • [ Kompensacja ekspozycji ] można ustawić tylko na wartości od -2 do +2 EV.