B Menu ustawień: Konfiguracja kamery

Aby wyświetlić menu ustawień, wybierz zakładkę B w menu aparatu.

Menu ustawień zawiera następujące pozycje:

Zobacz też

Ustawienia domyślne menu ustawień ” ( Ustawienia domyślne menu ustawień )