B Menu ustawień: Konfiguracja aparatu

Aby wyświetlić menu ustawień, wybierz kartę B w menu aparatu.

Menu ustawień zawiera następujące elementy:

Zobacz też

„Domyślne ustawienia menu ustawień” (Ustawienia domyślne menu ustawień )