c3: Opóźnienie wyłączenia

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Wybierz, jak długo monitor lub wizjer pozostają włączone, gdy nie są wykonywane żadne czynności.

  • Można wybrać różne ustawienia dla opcji [ Odtwarzanie ], [ Menu ], [ Podgląd zdjęć ] i [ Czas czuwania ].
  • [ Czas czuwania ] określa, jak długo monitor, wizjer lub panel kontrolny pozostają włączone po naciśnięciu spustu migawki do połowy. Monitor i wizjer przyciemniają się na kilka sekund przed upływem czasu czuwania. Jeśli wybrano [ 10 s ], timer zostanie wydłużony do 20 sekund, gdy wyświetlane jest menu i .
  • Z wyjątkiem opcji [ Podgląd obrazu ], każde opóźnienie wyłączenia jest wydłużane o jedną minutę w trybie samowyzwalacza.
  • Dłuższe opóźnienia w wyłączaniu zmniejszają żywotność baterii.

A Ustawienia niestandardowe: precyzyjna regulacja ustawień aparatu