c3: Opóźnienie wyłączania

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Wybierz, jak długo monitor lub wizjer pozostaje włączony, gdy nie są wykonywane żadne czynności.

  • Można wybrać różne ustawienia dla opcji [ Odtwarzanie ], [ Menu ], [ Podgląd zdjęć ] i [ Czas czuwania ].
  • [ Czas czuwania ] określa, jak długo monitor, wizjer lub panel kontrolny pozostają włączone po naciśnięciu spustu migawki do połowy. Monitor i wizjer przyciemniają się na kilka sekund przed upływem czasu czuwania. W przypadku wybrania opcji [ 10 s ] licznik czasu zostanie wydłużony do 20 sekund, gdy wyświetlane jest menu i .
  • Z wyjątkiem [ Podgląd obrazu ], każde opóźnienie wyłączenia jest przedłużane o jedną minutę w trybie samowyzwalacza.
  • Dłuższe opóźnienia wyłączania zmniejszają żywotność baterii.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu