d10: Wyświetl wszystko w trybie ciągłym

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Jeśli wybrano opcję [ Wył .], podczas fotografowania seryjnego wyświetlacz będzie pusty.

A Ustawienia niestandardowe: precyzyjna regulacja ustawień aparatu