d10: Zobacz wszystko w trybie ciągłym

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

W przypadku wybrania opcji [ Wył .] wyświetlacz zgaśnie podczas wykonywania zdjęć seryjnych.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu