Informacje o prawach autorskich

  1. Przycisk G
  2. menu ustawień B

Dodawaj informacje o prawach autorskich do nowych zdjęć zaraz po ich zrobieniu. Informacje o prawach autorskich można przeglądać w zakładce [ Info ] NX Studio.

Artysta/Prawa autorskie

Wprowadź nazwiska fotografa (maksymalnie 36 znaków) i właściciela praw autorskich (maksymalnie 54 znaki). Wyróżnij [ Artysta ] lub [ Prawa autorskie ] i naciśnij 2 , aby wyświetlić okno dialogowe wprowadzania tekstu. Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania tekstu, patrz „Wprowadzanie tekstu” ( Wpis tekstowy ).

Dołącz informacje o prawach autorskich

Aby dołączać informacje o prawach autorskich do kolejnych zdjęć, wyróżnij opcję [ Dołącz informacje o prawach autorskich ], naciśnij 2 i potwierdź, że w sąsiednim polu wyboru pojawił się znacznik wyboru ( M ). Naciśnij J , aby zapisać zmiany i wyjść; informacje o prawach autorskich zostaną dołączone do wszystkich kolejnych zdjęć.

Informacje o prawach autorskich

  • Aby zapobiec nieautoryzowanemu użyciu nazw wykonawców lub właścicieli praw autorskich, przed wypożyczeniem lub przekazaniem aparatu innej osobie należy upewnić się, że opcja [ Dołącz informacje o prawach autorskich ] nie jest zaznaczona. Musisz także upewnić się, że pola artysty i praw autorskich są puste.
  • Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub spory wynikające z korzystania z opcji [ Informacje o prawach autorskich ].

Informacje o zdjęciu

Informacje o prawach autorskich są zawarte w danych fotografowania wyświetlanych na ekranie informacji o zdjęciu.