Ocena

  1. Przycisk G
  2. D odtwarzania

Oceń zdjęcia.

  • Wyróżnij zdjęcia za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego 4 lub 2 .
  • Naciśnij 1 lub 3 , aby wybrać ocenę od zera do pięciu gwiazdek, lub wybierz d , aby oznaczyć zdjęcie jako nadające się do późniejszego usunięcia.
  • Aby wyświetlić podświetlone zdjęcie w powiększeniu, naciśnij i przytrzymaj przycisk X
  • Naciśnij J , aby zapisać zmiany.