Ocena

  1. Przycisk G
  2. D menu odtwarzania

Oceń zdjęcia.

  • Wyróżnij zdjęcia za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego 4 lub 2 .
  • Naciskaj 1 lub 3 , aby wybrać ocenę od zera do pięciu gwiazdek, lub wybierz d , aby oznaczyć zdjęcie jako kandydata do późniejszego usunięcia.
  • Aby wyświetlić powiększony podświetlony obraz, naciśnij i przytrzymaj przycisk X
  • Naciśnij J , aby zapisać zmiany.