b4: tryb b kompensacja ekspozycji.

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Po wybraniu ustawienia [ Wyłącz ] kompensacja ekspozycji nie może być regulowana w trybie b .

A Ustawienia niestandardowe: precyzyjna regulacja ustawień aparatu