b4: tryb b kompensacja ekspozycji.

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Po ustawieniu na [ Wyłącz ] kompensacji ekspozycji nie można regulować w trybie b .

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu