f2: niestandardowe sterowanie (strzelanie)

 1. Przycisk G
 2. Menu A niestandardowych

Wybierz operacje wykonywane w trybie fotografowania za pomocą elementów sterujących aparatu lub pierścienia sterowania obiektywem.

 • Wybierz role odgrywane przez kontrolki poniżej. Wyróżnij żądane sterowanie i naciśnij J .

  Opcja
  2[ Przycisk Fn ]
  j[ Przycisk AE-L/AF-L ]
  k[ Przycisk OK ]
  z[ Przycisk nagrywania wideo ]
  S[ Przycisk Fn obiektywu ]
  3[ Przycisk Fn2 obiektywu ]
  l[ Pierścień regulacji obiektywu ]
 • Role, które można przypisać do tych kontrolek, są następujące:
  Opcja2jk 1zS3l
  K[ Wybierz środkowy punkt ostrości ]44
  A[ AF-WŁ. ]4444
  F[ Tylko blokada AF ]4444
  E[ Blokada AE (przytrzymaj) ]44444
  D[ Blokada AE (Resetowanie po zwolnieniu) ]44444
  C[ Tylko blokada AE ]4444
  B[ Blokada AE/AF ]4444
  r[ Blokada mocy błysku ]444
  h[ c Wyłącz/włącz ]444
  q[ Podgląd ]4444
  L[ Pomiar matrycowy ]444
  M[ Pomiar centralnie ważony ]444
  N[ Pomiar punktowy ]444
  t[ Pomiar ważony jasnymi fragmentami ]444
  1[ Seria zdjęć seryjnych ]444
  4[ + RAW ]4444
  n[ Śledzenie obiektu ]444
  L[ Cicha fotografia ]444
  b[ Wyświetlanie informacji o podglądzie na żywo wyłączone ]44444
  b[ Wyświetlanie siatki kadrowania ]4444
  p[ Zoom włączony/wyłączony ]444444
  O[ MOJE MENU ]4444
  3[ Dostęp do górnej pozycji w MOIM MENU ]4444
  K[ Odtwarzanie ]444
  J[ Wybierz obszar obrazu ]44
  8[ Jakość/rozmiar obrazu ]44
  m[ Balans bieli ]44
  h[ Ustaw przetwarzanie obrazu ]44
  y[ Aktywna funkcja D-Lighting ]44
  w[ Pomiar ]44
  I / Y[ Tryb lampy błyskowej/kompensacja ]44
  v[ Tryb wyzwalania migawki ]4
  z[ Tryb ustawiania ostrości/Tryb pola AF ]44
  t[ Autobracketing ]44
  $[ Wielokrotna ekspozycja ]44
  2[ HDR (wysoki zakres dynamiki) ]44
  z[ Tryb opóźnienia ekspozycji ]44
  W[ Uwydatnianie ostrości ]4
  w[ Wybierz numer obiektywu bez procesora ]44
  X[ Ostrość (M/A) ]4 2, 3
  q[ Przysłona ]4 3
  E[ Kompensacja ekspozycji ]4 3
  [ Brak ]4444444 3
  1. Niezależnie od wybranej opcji, gdy wybrano opcję [ Automatyczny wybór pola AF ], [ Automatyczny wybór pola AF (ludzie) lub [ Automatyczny wybór pola AF (zwierzęta) ], przycisk działa tylko w celu zainicjowania śledzenie AF (AF ze śledzeniem obiektu ).
  2. Dostępne tylko ze zgodnymi obiektywami.
  3. Niezależnie od wybranej opcji, w trybie ręcznego ustawiania ostrości, pierścienia sterującego można używać wyłącznie do regulacji ostrości.
 • Dostępne są następujące opcje:
  RolaOpis
  K[ Wybierz środkowy punkt ostrości ]Naciśnięcie elementu sterującego wybiera środkowy punkt ostrości.
  A[ AF-WŁ. ]Naciśnięcie elementu sterującego uruchamia autofokus.
  F[ Tylko blokada AF ]Ostrość jest blokowana, gdy element sterujący jest wciśnięty.
  E[ Blokada AE (przytrzymaj) ]Ekspozycja jest blokowana po naciśnięciu elementu sterującego. Blokada ekspozycji nie kończy się po zwolnieniu migawki. Ekspozycja pozostaje zablokowana do momentu ponownego naciśnięcia elementu sterującego lub upłynięcia czasu czuwania.
  D[ Blokada AE (Resetowanie po zwolnieniu) ]Ekspozycja jest blokowana po naciśnięciu elementu sterującego. Ekspozycja pozostaje zablokowana do momentu ponownego naciśnięcia elementu sterującego, wyzwolenia migawki lub upłynięcia czasu czuwania.
  C[ Tylko blokada AE ]Ekspozycja jest blokowana, gdy element sterujący jest wciśnięty.
  B[ Blokada AE/AF ]Ostrość i ekspozycja są blokowane, gdy element sterujący jest wciśnięty.
  r[ Blokada mocy błysku ]Naciśnij element sterujący, aby zablokować wartość błysku dla opcjonalnych lamp błyskowych; naciśnij ponownie, aby anulować blokadę mocy błysku.
  h[ c Wyłącz/włącz ]Jeśli lampa błyskowa jest aktualnie włączona, zostanie wyłączona po naciśnięciu elementu sterującego. Jeśli lampa błyskowa jest obecnie wyłączona, synchronizacja na przednią kurtynkę migawki zostanie wybrana, gdy element sterujący będzie wciśnięty.
  q[ Podgląd ]Trzymaj kontrolkę wciśniętą, aby wyświetlić podgląd koloru zdjęcia, ekspozycji i głębi ostrości.
  L[ Pomiar matrycowy ][ Pomiar matrycowy ] jest aktywowany, gdy element sterujący jest wciśnięty.
  M[ Pomiar centralnie ważony ][ Pomiar centralnie ważony ] jest aktywowany, gdy element sterujący jest wciśnięty.
  N[ Pomiar punktowy ][ Pomiar punktowy ] jest aktywowany, gdy element sterujący jest wciśnięty.
  t[ Pomiar ważony jasnymi fragmentami ][ Pomiar ważony jasnym obszarem prześwietlenia] jest aktywowany, gdy element sterujący jest wciśnięty.
  1[ Seria zdjęć seryjnych ]
  • Jeśli element sterujący zostanie naciśnięty, gdy w menu fotografowania w trybie zdjęć seryjnych wybrana jest opcja inna niż [ Bracketing balansu bieli ] dla [ Autobraketing ] > [ Ustaw . powtarzaj serię braketingu, gdy spust migawki jest wciśnięty. W trybie wyzwalania pojedynczych zdjęć fotografowanie zakończy się po wykonaniu pierwszej serii z braketingiem.
  • Jeśli opcja [ Bracketing balansu bieli ] jest wybrana dla opcji [Ustaw .
  4[ + RAW ]
  • Jeśli aktualnie wybrana jest opcja JPEG dla jakości zdjęcia, pojawi się „RAW” i zostanie zapisana kopia RAW wraz z następnym zdjęciem zrobionym po naciśnięciu elementu sterującego. Oryginalne ustawienie jakości obrazu zostanie przywrócone po zdjęciu palca ze spustu migawki lub ponownym naciśnięciu elementu sterującego, co spowoduje anulowanie opcji [ + RAW ].
  • Kopie RAW są zapisywane z ustawieniami aktualnie wybranymi dla [ Zapis RAW ] w menu fotografowania.
  n[ Śledzenie obiektu ]Naciśnięcie elementu sterującego, gdy wybrano opcję [ Aut. wybór pola AF ], [ Aut. wybór wyboru AF (ludzie) ] lub [ Aut. wybór wyboru pola AF (zwierzęta) ] dla trybu wyboru pola AF, umożliwia śledzenie obiektu; punkt ostrości zmieni się w siatkę celowniczą, a monitor i wizjer w wyświetlacze śledzenia obiektu.
  • Aby zakończyć AF ze śledzeniem obiektu, ponownie naciśnij element sterujący lub naciśnij przycisk W ( Q ).
  L[ Cicha fotografia ]Naciśnij element sterujący, aby wykonać bezgłośne fotografowanie. Naciśnij ponownie, aby anulować ciche fotografowanie.
  b[ Wyświetlanie informacji o podglądzie na żywo wyłączone ]Naciśnij element sterujący, aby ukryć ikony i informacje zdjęciowe na wyświetlaczu. Ikony i informacje zdjęciowe można wyświetlić, ponownie naciskając przycisk.
  b[ Wyświetlanie siatki kadrowania ]Za każdym naciśnięciem przycisku siatka kadrowania kompozycji na wyświetlaczu zmienia się pomiędzy [ Wył .], [Wł. (3×3) ] i [Wł. (4×4) ].
  p[ Zoom włączony/wyłączony ]Naciśnij element sterujący, aby powiększyć obszar wokół bieżącego punktu ostrości (współczynnik powiększenia jest wybierany z góry). Naciśnij ponownie, aby anulować powiększenie.
  O[ MOJE MENU ]Naciśnij element sterujący, aby wyświetlić „MOJE MENU”.
  3[ Dostęp do górnej pozycji w MOIM MENU ]Naciśnij element sterujący, aby przejść do najwyższej pozycji w „MOJE MENU”. Wybierz tę opcję, aby uzyskać szybki dostęp do często używanej pozycji menu.
  K[ Odtwarzanie ]Naciśnij element sterujący, aby rozpocząć odtwarzanie.
  J[ Wybierz obszar obrazu ]Naciśnij element sterujący i obróć pokrętło sterowania, aby wybrać obszar zdjęcia.
  8[ Jakość/rozmiar obrazu ]Naciśnij element sterujący i obracaj głównym pokrętłem sterującym, aby wybrać opcję jakości zdjęcia, a przednim pokrętłem sterującym, aby wybrać rozmiar zdjęcia.
  m[ Balans bieli ]Aby wybrać opcję balansu bieli, przytrzymaj przycisk i obracaj głównym pokrętłem sterującym. Niektóre opcje oferują opcje podrzędne, które można wybrać, obracając pomocniczym pokrętłem sterującym.
  h[ Ustaw przetwarzanie obrazu ]Naciśnij element sterujący i obróć pokrętło sterowania, aby wybrać ustawienie Picture Control.
  y[ Aktywna funkcja D-Lighting ]Naciśnij element sterujący i obróć pokrętło sterowania, aby wyregulować aktywną funkcję D-Lighting.
  w[ Pomiar ]Naciśnij element sterujący i obróć pokrętło sterowania, aby wybrać opcję pomiaru.
  I / Y[ Tryb lampy błyskowej/kompensacja ]Naciśnij element sterujący i obracaj głównym pokrętłem sterującym, aby wybrać tryb lampy błyskowej, a przednim pokrętłem sterującym, aby dostosować moc błysku.
  v[ Tryb wyzwalania migawki ]Naciśnij element sterujący i obracaj głównym pokrętłem sterującym, aby wybrać tryb wyzwalania migawki. Gdy tryb wyzwalania migawki to [ Ciągłe L ], możesz zmienić ustawienie liczby klatek na sekundę, obracając przednim pokrętłem sterującym, a gdy tryb wyzwalania migawki to [ Samowyzwalacz ], możesz zmienić ustawienie czasu do wyzwolenia migawki zwalniane przez obracanie przedniego pokrętła sterującego.
  z[ Tryb ustawiania ostrości/Tryb pola AF ]Przytrzymaj element sterujący i obracaj głównym pokrętłem sterującym, aby wybrać tryb ustawiania ostrości, lub pomocniczym pokrętłem sterującym, aby wybrać tryb pola AF.
  t[ Autobracketing ]Naciśnij element sterujący i obracaj głównym pokrętłem sterującym, aby wybrać liczbę zdjęć, a przednim pokrętłem sterującym, aby wybrać krok braketingu lub wartość aktywnej funkcji D-Lighting.
  $[ Wielokrotna ekspozycja ]Naciśnij element sterujący i obracaj głównym pokrętłem sterującym, aby wybrać tryb, a przednim pokrętłem sterującym, aby wybrać liczbę zdjęć.
  2[ HDR (wysoki zakres dynamiki) ]Naciśnij element sterujący i obracaj głównym pokrętłem sterującym, aby wybrać tryb, a przednim pokrętłem sterującym, aby wybrać różnicę ekspozycji.
  z[ Tryb opóźnienia ekspozycji ]Naciśnij element sterujący i obracaj pokrętłem sterującym, aby wybrać opóźnienie wyzwolenia migawki.
  W[ Uwydatnianie ostrości ]Naciśnij element sterujący i obracaj głównym pokrętłem sterującym, aby wybrać poziom podkreślenia, a przednim pokrętłem sterującym, aby wybrać kolor podkreślenia.
  w[ Wybierz numer obiektywu bez procesora ]Naciśnij element sterujący i obracaj pokrętłem sterowania, aby wybrać numer obiektywu zapisany za pomocą pozycji [ Dane obiektywu bez procesora ] w menu ustawień.
  X[ Ostrość (M/A) ]Autofokus można obejść, obracając pierścień sterowania obiektywem (autofokus z ręcznym sterowaniem). Pierścienia sterowania można używać do ręcznego ustawiania ostrości, gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy. Aby ponownie ustawić ostrość za pomocą autofokusa, zdejmij palec ze spustu migawki, a następnie naciśnij go ponownie do połowy.
  q[ Przysłona ]Obróć pierścień sterowania obiektywem, aby wyregulować przysłonę.
  E[ Kompensacja ekspozycji ]Obracaj pierścieniem sterowania obiektywem, gdy pokrętło kompensacji ekspozycji jest ustawione w pozycji [ C ], aby wyregulować kompensację ekspozycji.
  [ Brak ]Kontrola nie ma wpływu.

A Ustawienia niestandardowe: precyzyjna regulacja ustawień aparatu