Kontrola zniekształceń

  1. Przycisk G
  2. N menu retuszu

Twórz kopie ze zmniejszonymi zniekształceniami peryferyjnymi; może to zredukować dystorsję beczkowatą na zdjęciach zrobionych obiektywami szerokokątnymi lub dystorsję poduszkową na zdjęciach zrobionych teleobiektywami. Wybierz opcję [ Auto ], aby aparat automatycznie korygował zniekształcenia, a następnie dokonaj precyzyjnych regulacji za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego. Wybierz opcję [ Ręcznie ], aby ręcznie zredukować zniekształcenia.

  • Efekt można podejrzeć na ekranie edycji.
  • Zwróć uwagę, że [ Ręczny ] musi być używany w przypadku kopii utworzonych przy użyciu opcji [ Auto ] oraz w przypadku zdjęć zrobionych przy użyciu opcji [ Automatyczna kontrola dystorsji ] w menu wykonywania zdjęć. Ręczna kontrola zniekształceń nie może być dalej stosowana do kopii utworzonych za pomocą opcji [ Ręczny ].
  • Naciśnij 4 , aby zredukować dystorsję poduszkową, 2 , aby zredukować dystorsję beczkowatą.
  • Naciśnij J , aby zapisać wyretuszowaną kopię.

Kontrola zniekształceń

Zwróć uwagę, że większa ilość kontroli dystorsji skutkuje przycięciem większej liczby krawędzi.