Kontrola zniekształceń

  1. Przycisk G
  2. N menu retuszu

Twórz kopie ze zmniejszonymi zniekształceniami peryferyjnymi; może to zmniejszyć dystorsję beczkowatą na zdjęciach zrobionych obiektywami szerokokątnymi lub dystorsję poduszkowatą na zdjęciach zrobionych teleobiektywami. Wybierz opcję [ Auto ], aby aparat automatycznie korygował zniekształcenia, a następnie dokonaj precyzyjnej regulacji za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego. Wybierz opcję [ Ręcznie ], aby ręcznie zredukować zniekształcenia.

  • Podgląd efektu można wyświetlić na ekranie edycji.
  • Należy pamiętać, że [ Ręczny ] należy używać w przypadku kopii tworzonych za pomocą opcji [ Auto ] oraz zdjęć robionych za pomocą opcji [ Autom. kontrola dystorsji ] w menu fotografowania. Ręcznej kontroli zniekształceń nie można dalej stosować do kopii utworzonych przy użyciu opcji [ Ręcznie ].
  • Naciśnij 4 , aby zredukować zniekształcenie poduszkowate, 2 , aby zredukować zniekształcenie beczkowate.
  • Naciśnij J , aby zapisać wyretuszowaną kopię.

Kontrola zniekształceń

Zwróć uwagę, że większy stopień kontroli zniekształceń skutkuje wycięciem większej liczby krawędzi.