g4: czułość śledzenia AF

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Ustaw czułość śledzenia AF z wartości od 1 do 7 w trybie wideo, gdy tryb ostrości jest ustawiony na AF-C lub AF-F .

  • Wybierz [ 7 (Niski) ], aby utrzymać ostrość na oryginalnym obiekcie.
  • Jeśli obiekt opuści wybrany obszar ostrości po wybraniu opcji [ 1 (Wysoki) ], aparat zareaguje, szybko przenosząc ostrość na nowy obiekt w tym samym obszarze.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu