g4: Czułość śledzenia AF

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Ustaw czułość śledzenia AF w zakresie od 1 do 7 w trybie wideo, gdy tryb ostrości jest ustawiony na AF-C lub AF-F .

  • Wybierz opcję [ 7 (Niski) ], aby pomóc w utrzymaniu ostrości na oryginalnym obiekcie.
  • Jeśli obiekt opuści wybrane pole ostrości po wybraniu opcji [ 1 (Wysoka) ], aparat szybko przestawi ostrość na nowy obiekt w tym samym obszarze.

A Ustawienia niestandardowe: precyzyjna regulacja ustawień aparatu