d8: Wyświetlanie siatki kadrowania

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Wyświetl linie siatki 3×3 (9 działek) lub 4×4 (16 działek), które są przydatne do sprawdzania kompozycji na wyświetlaczu.

A Ustawienia niestandardowe: precyzyjna regulacja ustawień aparatu