N Menu retuszu: tworzenie wyretuszowanych kopii

Aby wyświetlić menu retuszu, wybierz kartę N w menu aparatu.

Pozycje w menu retuszu służą do przycinania lub retuszowania istniejących zdjęć.

 • Menu retuszu jest wyszarzone, jeśli w aparacie nie ma karty pamięci lub karta pamięci nie zawiera zdjęć.
 • Wyretuszowane kopie są zapisywane w nowych plikach, odrębnych od oryginalnych zdjęć.
 • Menu retuszu zawiera następujące elementy:
 1. Niewyświetlane po wybraniu opcji [ Retusz ] w menu odtwarzania i .

Tworzenie wyretuszowanych kopii

 1. Wybierz pozycję w menu retuszu.

  Naciskaj 1 lub 3 , aby podświetlić pozycję, 2 , aby ją wybrać.
 2. Wybierz zdjęcie.
  • Wyróżnij zdjęcie za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego.
  • Aby wyświetlić podświetlone zdjęcie w powiększeniu, naciśnij i przytrzymaj przycisk X
  • Naciśnij J , aby wybrać wyróżnione zdjęcie.
 3. Wybierz opcje retuszu.
  • Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję dotyczącą wybranego elementu.
  • Aby wyjść bez tworzenia wyretuszowanej kopii, naciśnij G . Zostanie wyświetlone menu retuszu.
 4. Utwórz wyretuszowaną kopię.
  • Naciśnij J , aby utworzyć wyretuszowaną kopię.
  • Wyretuszowane kopie są oznaczone ikoną p .

Retusz bieżącego zdjęcia

Aby utworzyć wyretuszowaną kopię bieżącego zdjęcia, naciśnij przycisk i i wybierz opcję [ Retusz ].

Retusz

 • Aparat może nie być w stanie wyświetlić lub wyretuszować zdjęć zrobionych lub wyretuszowanych przy użyciu innych aparatów lub wyretuszowanych na komputerze.
 • Jeśli przez krótki czas nie zostaną wykonane żadne czynności, wyświetlacz wyłączy się, a niezapisane zmiany zostaną utracone. Aby wydłużyć czas, przez jaki wyświetlacz pozostaje włączony, wybierz dłuższy czas wyświetlania menu za pomocą ustawienia osobistego c3 [ Opóźnienie wyłączenia ] > [ Menu ].

Retusz kopii

 • Większość elementów można zastosować do kopii utworzonych przy użyciu innych opcji retuszu, chociaż wielokrotne edycje mogą spowodować obniżenie jakości obrazu lub wyblakłe kolory.
 • Z wyjątkiem opcji [ Przytnij wideo ], każdy element można zastosować tylko raz.
 • Niektóre elementy mogą być niedostępne w zależności od elementów użytych do utworzenia kopii.
 • Elementy, których nie można zastosować do bieżącego obrazu, są wyszarzone i niedostępne.

Jakość obrazu

 • Kopie utworzone ze zdjęć RAW są zapisywane w [ Jakość zdjęcia] ustawionej na [ JPEG fine ].
 • Kopie utworzone z obrazów JPEG mają taką samą jakość jak oryginał.
 • W przypadku zdjęć dwuformatowych zapisanych jednocześnie w ustawieniach jakości obrazu RAW + JPEG retuszowi podlega tylko kopia RAW.

Rozmiar obrazu

Z wyjątkiem kopii utworzonych za pomocą opcji [ Przetwarzanie RAW ], [ Przytnij ] i [ Zmień rozmiar ], kopie mają ten sam rozmiar co oryginał.