N Menu retuszu: tworzenie wyretuszowanych kopii

Aby wyświetlić menu retuszu, wybierz kartę N w menu aparatu.

Pozycje w menu retuszu służą do przycinania lub retuszu istniejących zdjęć.

 • Menu retuszu jest wyszarzone, jeśli w aparacie nie ma karty pamięci lub jeśli karta pamięci nie zawiera zdjęć.
 • Wyretuszowane kopie są zapisywane w nowych plikach, niezależnie od oryginalnych zdjęć.
 • Menu retuszu zawiera następujące pozycje:
 1. Niewyświetlane, gdy w menu i odtwarzania wybrano opcję [ Retusz ].

Tworzenie retuszowanych kopii

 1. Wybierz element w menu retuszu.

  Naciskaj 1 lub 3 , aby wyróżnić element, 2 , aby wybrać.
 2. Wybierz zdjęcie.
  • Wyróżnij zdjęcie za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego.
  • Aby wyświetlić powiększony podświetlony obraz, naciśnij i przytrzymaj przycisk X
  • Naciśnij J , aby wybrać wyróżnione zdjęcie.
 3. Wybierz opcje retuszu.
  • Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję dotyczącą wybranego elementu.
  • Aby wyjść bez tworzenia wyretuszowanej kopii, naciśnij G . Wyświetlone zostanie menu retuszu.
 4. Utwórz wyretuszowaną kopię.
  • Naciśnij J , aby utworzyć wyretuszowaną kopię.
  • Kopie retuszowane są oznaczone ikoną p .

Retuszowanie aktualnego zdjęcia

Aby utworzyć wyretuszowaną kopię bieżącego zdjęcia, naciśnij i i wybierz [ Retusz ].

Retusz

 • Aparat może nie być w stanie wyświetlić lub retuszować zdjęć zrobionych lub retuszowanych innymi aparatami lub retuszowanych na komputerze.
 • Jeśli przez krótki czas nie zostaną wykonane żadne czynności, wyświetlacz wyłączy się, a niezapisane zmiany zostaną utracone. Aby wydłużyć czas, przez jaki wyświetlacz pozostaje włączony, wybierz dłuższy czas wyświetlania menu przy użyciu ustawienia osobistego c3 [ Opóźnienie wyłączenia ] > [ Menu ].

Retusz kopii

 • Większość elementów można zastosować do kopii utworzonych przy użyciu innych opcji retuszu, chociaż wielokrotne edycje mogą skutkować gorszą jakością obrazu lub wyblaknięciem kolorów.
 • Z wyjątkiem [ Przytnij wideo ] każdy element można zastosować tylko raz.
 • Niektóre elementy mogą być niedostępne w zależności od elementów użytych do utworzenia kopii.
 • Elementy, których nie można zastosować do bieżącego obrazu, są wyszarzone i niedostępne.

Jakość obrazu

 • Kopie utworzone ze zdjęć RAW są zapisywane z [ Jakość obrazu ] [ JPEG fine ].
 • Kopie utworzone z obrazów JPEG mają taką samą jakość jak oryginał.
 • W przypadku zdjęć w dwóch formatach zarejestrowanych jednocześnie z ustawieniami jakości obrazu RAW + JPEG, retuszowana będzie tylko kopia RAW.

Rozmiar obrazu

Z wyjątkiem kopii utworzonych za pomocą funkcji [ Przetwarzanie RAW ], [ Przytnij ] i [ Zmień rozmiar ], kopie mają taki sam rozmiar jak oryginał.