Podłączanie do komputerów przez USB

Aparat można podłączyć do komputerów wyposażonych w złącza USB. Aby podłączyć, opcjonalny kabel USB (Kable USB ) jest wymagane. Ten element należy zakupić osobno. Następnie można użyć oprogramowania Nikon NX Studio do skopiowania zdjęć do komputera w celu przeglądania i edytowania. Aby uzyskać informacje na temat ustanawiania połączeń bezprzewodowych z komputerami, zobacz „Łączenie z komputerami przez Wi-Fi” w „Nawiązywanie połączeń bezprzewodowych z komputerami lub urządzeniami inteligentnymi” (Łączenie z komputerami przez Wi-Fi ).

1Złącze USB typu C do podłączenia do aparatu
2Złącze USB* do podłączenia do komputera
 1. Wybierz kabel ze złączem pasującym do złącza w komputerze.

Instalowanie NX Studio

Podczas instalacji NX Studio potrzebne będzie połączenie z Internetem. Odwiedź witrynę internetową firmy Nikon, aby zapoznać się z wymaganiami systemowymi i innymi informacjami.

 • Pobierz najnowszy instalator NX Studio z poniższej witryny i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć instalację.
  https://downloadcenter.nikonimglib.com/
 • Pamiętaj, że możesz nie być w stanie pobrać zdjęć z aparatu przy użyciu wcześniejszych wersji NX Studio.

Kopiowanie zdjęć do komputera za pomocą NX Studio

Szczegółowe instrukcje można znaleźć w pomocy online.

 1. Podłącz aparat do komputera.
  Po wyłączeniu aparatu i upewnieniu się, że karta pamięci jest włożona, podłącz kabel USB zgodnie z ilustracją. Możesz także włożyć kartę pamięci aparatu do gniazda karty w komputerze (jeśli jest dostępne) lub czytnika kart innej firmy. Zanim to zrobisz, sprawdź, czy karta jest kompatybilna z czytnikiem lub gniazdem na kartę.
 2. Włącz aparat.
  • Zostanie uruchomiony składnik Nikon Transfer 2 programu NX Studio. Nikon Transfer 2 to oprogramowanie do przesyłania zdjęć, które jest instalowane podczas instalacji oprogramowania NX Studio.
  • Jeśli pojawi się komunikat z prośbą o wybranie programu, wybierz Nikon Transfer 2.
  • Jeśli Nikon Transfer 2 nie uruchomi się automatycznie, uruchom NX Studio i kliknij ikonę „Importuj”.
 3. Kliknij [Rozpocznij przesyłanie ].

  Zdjęcia z karty pamięci zostaną skopiowane do komputera.
 4. Wyłącz aparat.
  Odłącz kabel USB po zakończeniu przesyłania.

Windowsa 10 i Windowsa 8.1

Systemy Windows 10 i Windows 8.1 mogą wyświetlać monit autoodtwarzania po podłączeniu aparatu.

Kliknij okno dialogowe, a następnie kliknij [ Nikon Transfer 2 ], aby wybrać Nikon Transfer 2.

System operacyjny Mac

Jeśli program Nikon Transfer 2 nie uruchomi się automatycznie, sprawdź, czy aparat jest podłączony, a następnie uruchom Image Capture (aplikację dołączoną do systemu macOS) i wybierz Nikon Transfer 2 jako aplikację, która otwiera się po wykryciu aparatu.

Przesyłanie filmów

Nie próbuj przesyłać filmów z karty pamięci, gdy jest ona włożona do aparatu innego producenta lub innego modelu. Może to spowodować usunięcie filmów bez ich przeniesienia.

Podłączanie do komputerów

 • Nie wyłączaj aparatu ani nie odłączaj kabla USB podczas przesyłania.
 • Nie używaj siły ani nie próbuj wkładać złączy pod kątem. Pamiętaj również, aby podczas odłączania kabla trzymać złącza prosto.
 • Zawsze wyłączaj aparat przed podłączeniem lub odłączeniem kabla.
 • Aby mieć pewność, że przesyłanie danych nie zostanie przerwane, upewnij się, że akumulator aparatu jest w pełni naładowany.

koncentratory USB

Podłącz aparat bezpośrednio do komputera; nie podłączaj kabla przez koncentrator USB lub klawiaturę.