d5: Wydłużone czasy otwarcia migawki (M)

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Jeśli wybierzesz [ .], możesz wydłużyć czas otwarcia migawki podczas fotografowania w trybie M do 900 sekund (15 minut). Jest to przydatne, gdy chcesz fotografować z otwartą migawką przez dłuższy czas, na przykład w przypadku fotografii astronomicznej.

  • Przy czasach otwarcia migawki wynoszących 60 sekund i dłuższych czas ekspozycji będzie zgodny z wybranym czasem otwarcia migawki (po wybraniu opcji [ .]). Po rozpoczęciu fotografowania panel kontrolny przełącza się, wskazując, że migawka jest otwarta.

A Ustawienia niestandardowe: precyzyjna regulacja ustawień aparatu