d5: Wydłużone czasy otwarcia migawki (M)

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

W przypadku wybrania opcji [ ] można wydłużyć czas otwarcia migawki podczas fotografowania w trybie M do 900 sekund (15 minut). Jest to przydatne, gdy chcesz robić zdjęcia z otwartą migawką przez dłuższy czas, na przykład w przypadku fotografii astronomicznej.

  • Przy czasach otwarcia migawki 60 sekund i dłuższych czas naświetlania będzie odpowiadał wybranemu czasowi otwarcia migawki (po wybraniu opcji [ Włącz ]). Po rozpoczęciu fotografowania panel sterowania przełącza się, wskazując, że migawka jest otwarta.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu