e5: Autobraketing (tryb M)

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Ustawienia, na które ma wpływ włączenie braketingu w trybie M , zależą od opcji wybranych dla [ Autobraketing ] > [Ust. autobraketingu ] w menu fotografowania oraz opcji wybranej dla ustawienia osobistego e5 [ Autobraketing (tryb M) ].

Ustawienie osobiste e5 [ Autobraketing (tryb M) ]Menu fotografowania [ Ust. autobraketingu ]
Braketing ekspozycji i mocy błysku*Bracketing AE*
F[ Błysk/szybkość ]Szybkość migawki i moc błyskuSzybkość migawki
G[ Błysk/szybkość/przysłona ]Szybkość migawki, przysłona i moc błyskuSzybkość migawki i przysłona
H[ Błysk/przysłona ]Przysłona i poziom błyskuOtwór
I[ Tylko lampa błyskowa ]Poziom błysku
  1. Jeśli lampa błyskowa nie jest używana, gdy wybrano [ ] dla [ Automatyczny dobór ISO ] i [ Błysk/szybkość ], [ Błysk/szybkość/przysłona ] lub [ Błysk/przysłona ] wybrano dla e5 [ Autobraketing (tryb M ) ], czułość ISO zostanie ustalona na wartość dla pierwszego zdjęcia w każdej sekwencji braketingu.

Bracketing błysku

Braketing błysku jest wykonywany tylko przy sterowaniu błyskiem i-TTL lub q A (automatyka przysłony).

A Ustawienia niestandardowe: precyzyjna regulacja ustawień aparatu