Mocowanie obiektywu

 • Aparat może być używany z obiektywami z mocowaniem Z. Obiektyw używany w tym dokumencie do celów ilustracyjnych to NIKKOR Z DX 16–50 mm f/3,5–6,3 VR.
 • Uważaj, aby do aparatu nie dostał się kurz.
 • Przed założeniem obiektywu upewnij się, że aparat jest wyłączony.
  • Zdejmij pokrywkę korpusu aparatu ( q , w ) i tylną pokrywkę obiektywu ( e , r ).
  • Wyrównaj oznaczenia mocowania na aparacie ( t ) i obiektywie ( y ). Nie dotykaj czujnika obrazu ani styków obiektywu.
  • Obróć obiektyw zgodnie z ilustracją, aż wskoczy na swoje miejsce ( u ).
 • Zdejmij przednią pokrywkę obiektywu przed robieniem zdjęć.

Obiektywy z mocowaniem F

 • Pamiętaj, aby przed użyciem obiektywów z mocowaniem F zamontować adapter mocowania FTZ (dostępny osobno).
 • Próba zamocowania obiektywu z mocowaniem F bezpośrednio do aparatu może spowodować uszkodzenie obiektywu lub czujnika obrazu.

Zdejmowanie soczewek

 • Po wyłączeniu aparatu naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniania obiektywu ( q ), jednocześnie obracając obiektyw we wskazanym kierunku ( w ).
 • Po wyjęciu obiektywu załóż z powrotem dekielki obiektywu i dekielek korpusu aparatu.