Mocowanie obiektywu

 • Aparat może być używany z obiektywami z mocowaniem Z. Obiektywem ogólnie używanym w tym dokumencie w celach ilustracyjnych jest NIKKOR Z DX 16–50 mm f/3,5–6,3 VR .
 • Uważaj, aby kurz nie dostał się do aparatu.
 • Upewnij się, że aparat jest wyłączony przed założeniem obiektywu.
  • Zdejmij pokrywkę korpusu aparatu ( q , w ) i tylną pokrywkę obiektywu ( e , r ).
  • Dopasuj oznaczenia mocowania na aparacie ( t ) i obiektywie ( y ). Nie dotykaj przetwornika obrazu ani styków obiektywu.
  • Obróć obiektyw zgodnie z ilustracją, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu ( u ).
 • Zdejmij przednią pokrywkę obiektywu przed robieniem zdjęć.

Obiektywy z mocowaniem F

 • Przed użyciem obiektywów z mocowaniem F koniecznie załóż adapter mocowania FTZ (dostępny osobno).
 • Próba zamocowania obiektywów z mocowaniem F bezpośrednio do aparatu może spowodować uszkodzenie obiektywu lub przetwornika obrazu.

Zdejmowanie soczewek

 • Po wyłączeniu aparatu naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniania obiektywu ( q ), jednocześnie obracając obiektyw we wskazanym kierunku ( w ).
 • Po zdjęciu obiektywu załóż dekielki obiektywu i dekiel korpusu aparatu.