Fotografowanie ( b auto)

Wybierz tryb b (automatyczny), aby uzyskać proste fotografowanie typu „wyceluj i zrób zdjęcie”.

Obiektywy z wysuwanymi tubusami

Obiektywy z wysuwanymi tubusami muszą być wysunięte przed użyciem. Obracaj pierścieniem zoomu, jak pokazano, aż obiektyw zatrzaśnie się w wysuniętej pozycji.

 1. Wybierz tryb robienia zdjęć, obracając selektor zdjęć/wideo w położenie C .
 2. Obróć wybierak trybu w położenie AUTO ( b ).
 3. Przygotuj aparat.
  Trzymając uchwyt w prawej ręce i obejmując korpus aparatu lub obiektyw lewą ręką, oprzyj łokcie o boki klatki piersiowej.
  Orientacja pozioma (szeroka).
  Orientacja pionowa (wysoki).
 4. Wykadruj zdjęcie.

  Umieść główny obiekt w nawiasach obszaru AF ( 5 ).
  • Nawiasy ramki AF znikną, a wokół twarzy osób wykrytych przez aparat pojawi się żółta ramka wskazująca punkt ostrości. Jeśli aparat wykryje oczy fotografowanej osoby, nad jednym lub drugim okiem pojawi się żółty punkt ostrości.
 5. Naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość.
  • Punkt ostrości będzie wyświetlany na zielono, gdy aparat ustawi ostrość. Jeśli aparat nie może ustawić ostrości, nawiasy obszaru AF będą migać.
  • Dioda wspomagająca AF może zapalić się, aby pomóc w ustawieniu ostrości, jeśli obiekt jest słabo oświetlony.
  • Jeśli aparat wykryje ludzkie twarze lub oczy, punkt ostrości zaświeci się na zielono, gdy obiekt będzie ostry. Punkt ostrości będzie migać na czerwono, gdy aparat nie ustawi ostrości.

  Dioda wspomagająca AF

  Nie zasłaniaj diody wspomagającej AF, gdy jest włączona.

 6. Płynnie naciśnij spust migawki do końca, aby zrobić zdjęcie.

Lampka dostępu do karty pamięci

Dioda dostępu do karty pamięci będzie się świecić podczas zapisywania zdjęcia. Nie wyjmuj karty pamięci ani baterii.

Migawka dotykowa

Możesz także zrobić zdjęcie, dotykając monitora. Dotknij obiektu, aby ustawić ostrość, i podnieś palec, aby zwolnić migawkę.

Powiększanie w trybie zdjęć

Naciśnij przycisk X w trybie robienia zdjęć, aby powiększyć widok (do około 31×).

 • Współczynnik powiększenia zwiększa się po każdym naciśnięciu przycisku X i zmniejsza się po każdym naciśnięciu przycisku W ( Q ).
 • Podczas korzystania z zoomu podczas fotografowania w prawym dolnym rogu monitora wyświetlane jest okno nawigacji, które pokazuje, która część kompozycji została powiększona.
 • Podczas powiększenia w trybie odtwarzania użyj wybieraka wielofunkcyjnego, aby przejść do obszarów kadru niewidocznych na monitorze.