Fotografowanie ( b auto)

Wybierz tryb b (automatyczny), aby wykonywać proste zdjęcia typu „wyceluj i zrób zdjęcie”.

Soczewki z wysuwanymi tubusami

Soczewki z wysuwanymi tubusami należy rozciągnąć przed użyciem. Obracaj pierścień zoomu, jak pokazano, aż obiektyw kliknie w pozycji wysuniętej.

 1. Wybierz tryb zdjęć, obracając selektor zdjęć/wideo w położenie C .
 2. Ustaw wybierak trybu na AUTO ( b ).
 3. Przygotuj aparat.
  Trzymając uchwyt prawą ręką, a lewą obejmując korpus aparatu lub obiektyw, przyłóż łokcie do boków klatki piersiowej.
  Orientacja pozioma (szeroka)
  Orientacja pionowa (wysoka)
 4. Wykadruj zdjęcie.

  Ustaw główny obiekt w ramkach pola AF ( 5 ).
  • Nawiasy pola AF znikną, a wokół twarzy osób wykrytych przez aparat pojawi się żółta ramka wskazująca punkt ostrości. Jeśli aparat wykryje oczy fotografowanej osoby, żółty punkt ostrości pojawi się nad jednym lub drugim z ich oczu.
 5. Naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość.
  • Podczas ustawiania ostrości przez aparat punkt ostrości będzie wyświetlany na zielono. Jeśli aparat nie może ustawić ostrości, nawiasy pola AF będą migać.
  • Dioda wspomagająca AF może zapalić się, aby pomóc w ustawieniu ostrości, jeśli obiekt jest słabo oświetlony.
  • Jeśli aparat wykryje ludzkie twarze lub oczy, pole ostrości zaświeci się na zielono, gdy obiekt będzie ostry. Punkt ostrości będzie migać na czerwono, gdy aparat nie ustawi ostrości.

  Dioda wspomagająca AF

  Nie zasłaniaj diody wspomagającej AF, gdy jest włączona.

 6. Płynnie naciśnij spust migawki do końca, aby zrobić zdjęcie.

Lampka dostępu do karty pamięci

Lampka dostępu do karty pamięci będzie się świecić podczas zapisywania zdjęcia. Nie wyjmuj karty pamięci ani baterii.

Migawka dotykowa

Możesz też zrobić zdjęcie, dotykając monitora. Dotknij obiektu, aby ustawić ostrość, i podnieś palec, aby zwolnić migawkę.

Powiększanie w trybie zdjęć

Naciśnij przycisk X w trybie zdjęć, aby powiększyć widok (do około 31×).

 • Współczynnik powiększenia zwiększa się za każdym naciśnięciem przycisku X i zmniejsza się za każdym naciśnięciem przycisku W ( Q ).
 • Podczas korzystania z zoomu podczas fotografowania w prawym dolnym rogu monitora wyświetlane jest okno nawigacji, które pokazuje, która część kompozycji jest powiększona.
 • W trybie odtwarzania z powiększeniem użyj wybieraka wielofunkcyjnego, aby przejść do obszarów kadru niewidocznych na monitorze.