Redukcja szumów przy wysokiej czułości ISO

  1. Przycisk G
  2. C menu robienia zdjęć

Zdjęcia wykonane przy wysokiej czułości ISO mogą być przetwarzane w celu zmniejszenia „szumów” (losowo rozmieszczone jasne piksele).

OpcjaOpis
[ Wysoka ]Redukcja szumów na zdjęciach robionych przy wszystkich czułościach ISO. Im wyższa czułość, tym większy efekt. Wybierz stopień wykonanej redukcji szumów spośród [ Wysoka ], [ Normalna ] i [ Niska ].
[ Normalny ]
[ Niski ]
[ Wył ]Redukcja hałasu jest wykonywana tylko w razie potrzeby. Stopień wykonanej redukcji szumów jest zawsze mniejszy niż w przypadku wybrania opcji [ Niska ].