Menu i

To menu służy do szybkiego dostępu do często używanych ustawień. Aby wyświetlić menu, naciśnij przycisk i .

  • Wyróżnij pozycje za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego i naciśnij J , aby wyświetlić opcje. Wyróżnij żądaną opcję i naciśnij J , aby ją wybrać i powrócić do menu i .
  • Aby anulować i powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk i .

Pokrętła poleceń

  • W niektórych przypadkach ustawienie elementu aktualnie wyróżnionego w menu i można wybrać, obracając głównym pokrętłem sterującym. Opcje dla wybranego ustawienia, jeśli istnieją, można wybrać, obracając przednim pokrętłem sterującym.
  • Niektóre elementy można regulować, obracając dowolne pokrętło.
  • Naciśnij J , aby zapisać zmiany. Zmiany można również zapisać, naciskając spust migawki do połowy lub podświetlając inny element.