d4: Typ migawki

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Wybierz rodzaj migawki używanej do zdjęć.

OpcjaOpis
O[ Auto ]Aparat automatycznie wybiera typ migawki w zależności od czasu otwarcia migawki. Elektroniczna przednia kurtynka migawki służy do zmniejszania rozmycia spowodowanego drganiami aparatu przy długich czasach otwarcia migawki.
P[ Migawka mechaniczna ]Aparat wykorzystuje mechaniczną migawkę do wszystkich zdjęć.
x[ Elektroniczna przednia kurtynka migawki ]W przypadku wszystkich zdjęć aparat wykorzystuje elektroniczną przednią kurtynkę migawki.

„Migawka mechaniczna”

[ Migawka mechaniczna ] nie jest dostępna w przypadku niektórych obiektywów.

Elektroniczna przednia kurtyna migawki

Najkrótszy czas otwarcia migawki dostępny po wybraniu opcji [ Elektroniczna przednia kurtynka migawki ] wynosi 1/2000 s.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu