Pokrętło czułości ISO

Czułość aparatu na światło (czułość ISO) można dostosować do ilości dostępnego światła. Ogólnie rzecz biorąc, wybranie wyższych wartości umożliwia uzyskanie krótszych czasów otwarcia migawki przy tej samej przysłonie.

Regulacja czułości ISO

 • Przytrzymaj zwolnienie blokady pokrętła czułości ISO i obróć pokrętło czułości ISO.
 • Aktualnie wybrana opcja jest pokazywana na wyświetlaczu podczas fotografowania.

Tryb fotograficzny

 • Wybieraj spośród wartości od ISO 100 do 51200. Pokrętło czułości ISO można ustawić na [ H1 ] (Hi 1), aby uzyskać około jeden stopień więcej, lub [ H2 ] (Hi 2), aby uzyskać około dwa stopnie więcej niż ISO 51200.
 • W trybie b ustawienie zostaje ustalone na ISO-A (AUTO), a aparat automatycznie dostosowuje czułość ISO.
 • Jeśli opcja [ Ciche zdjęcia ] w menu fotografowania jest ustawiona na [ .], nie można używać czułości ISO [ H1 ] (Hi 1) i [ H2 ] (Hi 2). Jeśli pokrętło czułości ISO jest ustawione na [ H1 ] lub [ H2 ], czułość ISO zostanie ustawiona na ISO 51200.

Automatyczna kontrola czułości ISO podczas robienia zdjęć

Jeśli ustawisz [ Ustawienia czułości ISO ] (Ustawienia czułości ISO ) > [ Autom. dobór czułości ISO ] w menu fotografowania na [ .], aparat automatycznie zmieni czułość ISO, gdy nie można uzyskać właściwej ekspozycji przy czułości ISO ustawionej w trybach P , S , A i M .

Tryb wideo

 • Czułość ISO można regulować tylko w następujących ustawieniach. We wszystkich innych przypadkach aparat automatycznie dostosowuje czułość ISO.
  • Tryb: m
  • [ Ustawienia czułości ISO ] > [ Automatyczny dobór ISO (tryb M) ] w menu nagrywania wideo: [ Wył .]
 • Wybierz spośród wartości od ISO 100 do 25600. Jeśli pokrętło czułości ISO jest ustawione na jakąkolwiek inną wartość, zostanie ustawione na ISO 25600.

Wysokie czułości ISO

Im wyższa czułość ISO, tym mniej światła potrzeba do wykonania ekspozycji, co pozwala na robienie zdjęć przy słabym oświetleniu i pomaga zapobiegać poruszeniu, gdy obiekt jest w ruchu. Należy jednak pamiętać, że im wyższa czułość, tym bardziej prawdopodobne jest, że obraz będzie dotknięty „szumem” w postaci losowo rozmieszczonych jasnych pikseli, mgły lub linii.

H1 i H2

Ustawienie [ H1 ] (Hi 1) odpowiada czułości ISO o około 1 EV wyższej niż ISO 51200 (odpowiednik ISO 102400), a ustawienie [ H2 ] (Hi 2) odpowiada czułości ISO o około 2 EV wyższej (odpowiednik ISO 204800) . Zwróć uwagę, że zdjęcia zrobione przy tych ustawieniach są szczególnie podatne na „szumy” w postaci losowo rozmieszczonych jasnych pikseli, mgły lub linii.