Pokrętło czułości ISO

Czułość aparatu na światło (czułość ISO) można regulować w zależności od ilości dostępnego światła. Ogólnie rzecz biorąc, wybranie wyższych wartości pozwala na uzyskanie krótszych czasów otwarcia migawki przy tej samej przysłonie.

Regulacja czułości ISO

 • Przytrzymaj zwolnienie blokady pokrętła czułości ISO i obróć pokrętło czułości ISO.
 • Aktualnie wybrana opcja jest wyświetlana na wyświetlaczu podczas fotografowania.

Tryb fotograficzny

 • Wybierz spośród wartości od ISO 100 do 51200. Pokrętło czułości ISO można ustawić na [ H1 ] (Hi 1), aby uzyskać około jeden stopień wyższy lub [ H2 ] (Hi 2), aby uzyskać około dwa stopnie wyższe od ISO 51200.
 • W trybie b ustawienie jest ustalone na ISO-A (AUTO), a aparat automatycznie dostosowuje czułość ISO.
 • Jeśli opcja [ Cicha fotografia ] w menu wykonywania zdjęć jest ustawiona na [ Włącz ], nie można używać czułości ISO [ H1 ] (Hi 1) i [ H2 ] (Hi 2). Jeśli pokrętło czułości ISO jest ustawione na [ H1 ] lub [ H2 ], czułość ISO zostanie ustawiona na ISO 51200.

Automatyczna kontrola czułości ISO podczas robienia zdjęć

Jeśli ustawisz [ Ustawienia czułości ISO ] ( Ustawienia czułości ISO ) > [ Automatyczny dobór ISO ] w menu fotografowania na [ Włącz ], aparat automatycznie zmieni czułość ISO, gdy nie można uzyskać właściwej ekspozycji przy czułości ISO ustawionej w tryby P , S , A i M .

Tryb wideo

 • Czułość ISO można dostosować tylko przy następujących ustawieniach. We wszystkich innych przypadkach aparat automatycznie dostosowuje czułość ISO.
  • Tryb: M
  • [ Ustawienia czułości ISO ] > [ Automatyczne sterowanie ISO (tryb M) ] w menu nagrywania wideo: [ Wył .]
 • Wybierz spośród wartości od ISO 100 do 25600. Jeśli pokrętło czułości ISO jest ustawione na dowolną inną wartość, zostanie ona ustawiona na ISO 25600.

Wysoka czułość ISO

Im wyższa czułość ISO, tym mniej światła potrzebnego do naświetlenia, co pozwala na robienie zdjęć przy słabym oświetleniu i pomaga zapobiegać rozmyciu, gdy obiekt jest w ruchu. Należy jednak pamiętać, że im wyższa czułość, tym bardziej prawdopodobne jest, że na obraz będzie oddziaływać „szum” w postaci losowo rozmieszczonych jasnych pikseli, mgły lub linii.

H1 i H2

Ustawienie [ H1 ] (Hi 1) odpowiada czułości ISO wyższej o około 1 EV niż ISO 51200 (odpowiednik ISO 102400), a [ H2 ] (Hi 2) czułości ISO wyższej o około 2 EV (odpowiednik ISO 204800) . Zwróć uwagę, że zdjęcia zrobione przy tych ustawieniach są szczególnie podatne na „szumy” w postaci losowo rozmieszczonych jasnych pikseli, mgły lub linii.