Obróć w górę

  1. Przycisk G
  2. D menu odtwarzania

Po wybraniu opcji [ Włącz ] „pionowe” (orientacja portretowa) zdjęcia będą automatycznie obracane podczas wyświetlania podczas odtwarzania.

Obróć w górę

Obrazy nie są obracane automatycznie podczas podglądu zdjęć, nawet jeśli dla opcji [ Obrót w poziomie] wybrano opcję [ .].