b2: Obszar centralnie ważony

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Po wybraniu opcji [ Pomiar centralnie ważony ] podczas ustawiania ekspozycji aparat przypisuje największą wagę obszarowi na środku ekranu fotografowania. Ustawienie osobiste b2 [ Obszar centralnie ważony ] służy do wyboru rozmiaru obszaru o największej wadze, gdy wybrana jest opcja [ Pomiar centralnie ważony ].

A Ustawienia niestandardowe: precyzyjna regulacja ustawień aparatu