b2: Obszar centralnie ważony

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Po wybraniu opcji [ Pomiar centralnie ważony ] aparat przypisuje największą wagę do obszaru na środku ekranu fotografowania podczas ustawiania ekspozycji. Ustawienie osobiste b2 [Pomiar centralnie ważony ] służy do wyboru rozmiaru obszaru o największej wadze, gdy wybrany jest pomiar centralnie ważony ].

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu