Zasilanie USB

  1. Przycisk G
  2. menu ustawień B

Wybierz, czy do zasilania aparatu można używać opcjonalnych zasilaczy sieciowych lub komputerów podłączonych przez USB (zasilanie przez USB). Dostarczanie zasilania przez USB umożliwia korzystanie z aparatu przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia baterii.

OpcjaOpis
[ Włącz ]Gdy kamera jest włączona, pobiera energię z podłączonych urządzeń. Podłączone urządzenia będą również zasilane, gdy aparat jest wyłączony, jeśli trwa przesyłanie danych przez Bluetooth lub świeci się lampka dostępu do karty pamięci.
[ Wyłącz ]Aparat nigdy nie pobiera zasilania z podłączonych urządzeń.
  • Zasilanie będzie dostarczane do aparatu tylko po włożeniu baterii.
  • Ikona zasilania USB pojawia się na ekranie fotografowania, gdy aparat jest zasilany ze źródła zewnętrznego.
  • Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Ładowanie aparatu za pomocą zasilacza sieciowego” (Ładowanie aparatu za pomocą ładowarki sieciowej ).

Zasilanie USB komputera

  • Przed użyciem komputera do zasilania aparatu sprawdź, czy komputer jest wyposażony w złącze USB typu C. Użyj kabla USB UC-E25 (dostępny osobno), aby podłączyć aparat do komputera.
  • W zależności od modelu i specyfikacji produktu, niektóre komputery nie dostarczają prądu do zasilania aparatu.

„Dostarczanie mocy” a „ładowanie”

Zasilanie aparatu jest określane jako „dostarczanie zasilania”, natomiast termin „ładowanie” jest używany, gdy zasilanie jest dostarczane tylko w celu naładowania akumulatora aparatu. Poniżej przedstawiono warunki, w których zasilanie dostarczane przez urządzenia zewnętrzne jest wykorzystywane do zasilania aparatu lub ładowania akumulatora.

Opcja wybrana dla [Zasilanie przez USB]Aparat fotograficznyZewnętrzne źródło zasilania używane do
[ Włącz ]Na*Dostarczanie mocy
WyłączonyŁadowanie
[ Wyłącz ]Na*
WyłączonyŁadowanie
  1. Obejmuje przypadki, w których przełącznik zasilania znajduje się w pozycji „OFF”, ale trwa ładowanie przez Bluetooth lub świeci się lampka dostępu do karty pamięci.