Recenzja obrazu

  1. Przycisk G
  2. D odtwarzania

Wybierz, czy zdjęcia mają być automatycznie wyświetlane na monitorze natychmiast po wykonaniu.

OpcjaOpis
[ ]Zdjęcia pojawiają się na aktualnie wybranym ekranie (monitorze lub wizjerze) w miarę ich robienia.
[ Wł. (tylko monitor) ]Zdjęcia są wyświetlane po wykonaniu tylko wtedy, gdy monitor jest używany do kadrowania ujęć. Zdjęcia nie są wyświetlane w wizjerze, gdy w trybie monitora wybrano opcję [ Tylko wizjer ].
[ Wyłącz ]Zdjęcia można przeglądać tylko przez naciśnięcie przycisku K