Przegląd zdjęć

  1. Przycisk G
  2. D menu odtwarzania

Wybierz, czy zdjęcia mają być automatycznie wyświetlane na monitorze natychmiast po ich wykonaniu.

OpcjaOpis
[ ]Zdjęcia pojawiają się na aktualnie wybranym ekranie (monitor lub wizjer) w trakcie ich robienia.
[ Wł. (tylko monitor) ]Zdjęcia są wyświetlane po wykonaniu tylko wtedy, gdy do kadrowania ujęć używany jest monitor. Zdjęcia nie są wyświetlane w wizjerze, gdy jako tryb monitora wybrano [ Tylko wizjer ].
[ Wył ]Zdjęcia można przeglądać tylko przez naciśnięcie przycisku K