g3: Szybkość AF

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Wybierz szybkość ustawiania ostrości w trybie wideo, gdy tryb ustawiania ostrości jest ustawiony na AF-C lub AF-F .

Użyj opcji [ Kiedy zastosować ], aby wybrać, kiedy ma obowiązywać wybrana opcja.

OpcjaOpis
D[ Zawsze ]Aparat ustawia ostrość z wybraną szybkością przez cały czas w trybie wideo.
E[ Tylko podczas nagrywania ]Ostrość jest regulowana z wybraną szybkością tylko podczas nagrywania wideo. W innych przypadkach szybkość ustawiania ostrości wynosi „+5”, czyli tak szybko, jak to możliwe.

A Ustawienia niestandardowe: precyzyjna regulacja ustawień aparatu