g3: Szybkość AF

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Wybierz szybkość ustawiania ostrości w trybie wideo, gdy tryb ustawiania ostrości jest ustawiony na AF-C lub AF-F .

Użyj [ Kiedy zastosować ], aby wybrać, kiedy wybrana opcja ma zastosowanie.

OpcjaOpis
D[ Zawsze ]Aparat ustawia ostrość z wybraną szybkością przez cały czas w trybie wideo.
E[ Tylko podczas nagrywania ]Ostrość jest regulowana z wybraną prędkością tylko podczas nagrywania wideo. Innym razem szybkość ustawiania ostrości wynosi „+5”, czyli innymi słowy tak szybko, jak to możliwe.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu