Mapowanie pikseli

 1. Przycisk G
 2. B menu ustawień

Mapowanie pikseli sprawdza i optymalizuje czujnik obrazu kamery. Jeśli zauważysz niespodziewane jasne plamy pojawiające się na zdjęciach zrobionych aparatem, wykonaj mapowanie pikseli w sposób opisany poniżej.

 • Mapowanie pikseli jest dostępne tylko wtedy, gdy podłączony jest obiektyw z mocowaniem Z lub opcjonalny adapter mocowania FTZ.
 • Aby zapobiec nieoczekiwanej utracie zasilania, użyj w pełni naładowanej baterii lub opcjonalnego zasilacza sieciowego do ładowania.
 1. Wybierz [ Odwzorowanie pikseli ] w menu ustawień.
  Włącz aparat, naciśnij przycisk G i wybierz [ Odwzorowanie pikseli ] w menu ustawień.
 2. Wybierz [ Rozpocznij ].
  Rozpocznie się mapowanie pikseli. Podczas trwania operacji wyświetlany jest komunikat.
 3. Wyłącz aparat po zakończeniu mapowania pikseli.

Mapowanie pikseli

 • Nie próbuj obsługiwać aparatu, gdy trwa mapowanie pikseli. Nie wyłączaj aparatu ani nie wyjmuj baterii.
 • Mapowanie pikseli może nie być dostępne, jeśli temperatura wewnętrzna aparatu jest podwyższona.