Tryb zwalniania (zapisz klatkę)

  1. Przycisk G
  2. 1 menu nagrywania wideo

W trybie wideo można wybrać operację wykonywaną po naciśnięciu spustu migawki ( Robienie zdjęć w trybie wideo ).

OpcjaOpis
U[ Pojedyncza ramka ]Aparat robi jedno zdjęcie po każdym naciśnięciu spustu migawki. Z każdym filmem można zrobić do 40 zdjęć.
c[ Ciągły ]
  • Aparat robi zdjęcia, gdy spust migawki jest wciśnięty.
  • Szybkość klatek różni się w zależności od szybkości klatek wybranej dla opcji [ Rozmiar klatki/liczba klatek ] w menu nagrywania wideo.
  • Czas dostępny dla serii jest pokazany na ekranie fotografowania.
  • Podczas nagrywania filmu każde naciśnięcie spustu migawki spowoduje zrobienie tylko jednego zdjęcia.