a1: Wybór priorytetu AF-C

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Wybierz, czy zdjęcia można robić, zanim aparat ustawi ostrość, gdy wybrany jest AF-C .

OpcjaOpis
G[ Zwolnij ]Zdjęcia można robić po każdym naciśnięciu spustu migawki (priorytet wyzwalania).
F[ Skupienie ]Zdjęcia można robić tylko wtedy, gdy aparat jest ustawiony na ostrość (priorytet ostrości).

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu