a1: Wybór priorytetu AF-C

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Wybierz, czy zdjęcia mogą być robione, zanim aparat ustawi ostrość po wybraniu AF-C .

OpcjaOpis
G[ Zwolnij ]Zdjęcia można robić po każdym naciśnięciu spustu migawki (priorytet migawki).
F[ Ostrość ]Zdjęcia można robić tylko wtedy, gdy aparat ma ustawioną ostrość (priorytet ostrości).

A Ustawienia niestandardowe: precyzyjna regulacja ustawień aparatu