a5: Przechowuj punkty według orientacji

 1. Przycisk G
 2. Menu A niestandardowych

Wybierz, czy oddzielne punkty ostrości mogą być wybierane dla orientacji „szerokiej” (krajobrazowej), dla orientacji „pionowej” (portretowej) z aparatem obróconym o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara oraz dla orientacji „pionowej” z aparatem obróconym o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

 • Wybierz opcję [ Nie ], aby używać tego samego punktu ostrości niezależnie od orientacji aparatu.
  Kamera obrócona o 90° w lewo
  Orientacja pozioma (szeroka)
  Kamera obrócona o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara
 • Wybierz [ Tak ], aby włączyć oddzielny wybór punktu ostrości.
  Kamera obrócona o 90° w lewo
  Orientacja pozioma (szeroka)
  Kamera obrócona o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu