Rozwiązywanie problemów

Poniżej wymieniono rozwiązania niektórych typowych problemów.

  • Informacje dotyczące rozwiązywania problemów z aplikacją SnapBridge można znaleźć w pomocy online aplikacji, którą można wyświetlić pod adresem:
    https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
  • Więcej informacji na temat programu Wireless Transmitter Utility można znaleźć w pomocy online tego narzędzia.
ProblemRozwiązanie
Aparat wyświetla błąd TCP/IP.Ustawienia połączenia wymagają dostosowania. Sprawdź ustawienia komputera hosta lub routera bezprzewodowego i odpowiednio dostosuj ustawienia aparatu ( Ustawienia sieciowe ).
Aparat wyświetla błąd „brak karty pamięci”.Karta pamięci jest włożona nieprawidłowo lub wcale. Sprawdź, czy karta pamięci jest prawidłowo włożona ( Wkładanie baterii i karty pamięci ).
Przesyłanie zostało przerwane i nie można go wznowić.Przesyłanie zostanie wznowione, jeśli aparat zostanie wyłączony, a następnie ponownie włączony ( Przesyłanie zdjęć ).
Połączenie jest zawodne.Jeśli opcja [ Auto ] jest wybrana dla opcji [ Kanał ] podczas podłączania do urządzenia inteligentnego, wybierz opcję [ Ręcznie ] i wybierz kanał ręcznie ( ustawienia połączenia Wi-Fi ).
Jeśli kamera jest podłączona do komputera w trybie infrastruktury, sprawdź, czy router jest ustawiony na kanał od 1 do 8 ( Ustawienia sieciowe ).