Rozwiązywanie problemów

Poniżej wymieniono rozwiązania niektórych typowych problemów.

  • Informacje dotyczące rozwiązywania problemów z aplikacją SnapBridge można znaleźć w pomocy online aplikacji, którą można wyświetlić pod adresem:
    https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
  • Więcej informacji na temat programu Wireless Transmitter Utility można znaleźć w pomocy online tego narzędzia.
ProblemRozwiązanie
Aparat wyświetla błąd TCP/IP.Ustawienia połączenia wymagają dostosowania. Sprawdź ustawienia komputera hosta lub routera bezprzewodowego i odpowiednio dostosuj ustawienia aparatu ( Ustawienia sieci ).
Aparat wyświetla błąd „brak karty pamięci”.Karta pamięci jest włożona nieprawidłowo lub wcale. Sprawdź, czy karta pamięci jest prawidłowo włożona (Wkładanie baterii i karty pamięci ).
Przesyłanie zostało przerwane i nie można go wznowić.Przesyłanie zostanie wznowione po wyłączeniu i ponownym włączeniu aparatu (Przesyłanie zdjęć ).
Połączenie jest zawodne.Jeśli wybrano [ Auto ] dla [ Kanał ] podczas łączenia z urządzeniem inteligentnym, wybierz [ Ręczny ] i wybierz kanał ręcznie ( Ustawienia połączenia Wi-Fi ).
Jeśli aparat jest podłączony do komputera w trybie infrastruktury, sprawdź, czy router jest ustawiony na kanał od 1 do 8 ( Ustawienia sieci ).