Zdjęcie referencyjne do usuwania kurzu

 1. Przycisk G
 2. menu ustawień B

Uzyskaj dane referencyjne dla opcji Image Dust Off w NX Studio. Image Dust Off przetwarza obrazy RAW w celu złagodzenia efektów powodowanych przez kurz przylegający do czujnika obrazu aparatu. Więcej informacji można znaleźć w pomocy online programu NX Studio.

Pozyskiwanie danych referencyjnych do usuwania skaz obrazu

 1. Wybierz opcję [ Start ] w oknie dialogowym zdjęcia referencyjnego do usuwania skaz obrazu.
  • Wyróżnij [ Start ] i naciśnij J , aby wyświetlić ekran fotografowania.
 2. Ustaw obiektyw w odległości około dziesięciu centymetrów od dobrze oświetlonego, pozbawionego cech charakterystycznych białego obiektu, wykadruj obiekt tak, aby wypełnił ekran, a następnie naciśnij spust migawki do połowy.
  • W trybie autofokusa ostrość zostanie automatycznie ustawiona na nieskończoność.
  • W trybie ręcznego ustawiania ostrości ustaw ostrość ręcznie na nieskończoność.
 3. Naciśnij spust migawki do końca, aby uzyskać dane porównawcze funkcji usuwania skaz obrazu.
  • Monitor wyłącza się po naciśnięciu spustu migawki.
  • Jeśli obiekt referencyjny jest zbyt jasny lub zbyt ciemny, aparat może nie być w stanie uzyskać danych referencyjnych funkcji usuwania skaz obrazu i zostanie wyświetlony komunikat, a aparat powróci do ekranu pokazanego w kroku 1. Wybierz inny obiekt referencyjny i naciśnij spust migawki - ponownie zwolnij przycisk.

Pozyskiwanie danych referencyjnych do usuwania skaz obrazu

 • Zalecany jest obiektyw o ogniskowej co najmniej 50 mm.
 • Gdy używasz obiektywu zmiennoogniskowego, powiększ maksymalnie.
 • Te same dane referencyjne można wykorzystać do zdjęć zrobionych różnymi obiektywami lub przy różnych przysłonach.
 • Obrazy referencyjne nie mogą być wyświetlane za pomocą oprogramowania komputerowego do przetwarzania obrazu.
 • Podczas wyświetlania obrazów referencyjnych w aparacie wyświetlany jest wzór siatki.