Ustaw Picture Control

 1. Przycisk G
 2. C menu fotografowania

Wybierz opcje przetwarzania obrazu („Picture Control”) dla nowych zdjęć w zależności od sceny lub zamierzeń twórczych. Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Ustaw Picture Control” w „Menu i ” (Ustaw przetwarzanie obrazu ).

Modyfikowanie ustawień Picture Control z poziomu menu

Istniejące wstępne lub niestandardowe ustawienia Picture Control można modyfikować, dopasowując je do sceny lub zamierzeń twórczych użytkownika.

 1. Wybierz ustawienie Picture Control.

  Wyróżnij żądane ustawienie Picture Control na liście Picture Control i naciśnij 2 .
 2. Edytuj wybrane ustawienie Picture Control.
  • Naciskaj 1 lub 3 , aby wyróżniać ustawienia (Ustawienia Picture Control ). Naciskaj 4 lub 2 , aby wybrać wartość w krokach co 1, lub obracaj przednim pokrętłem sterującym, aby wybrać wartość w krokach co 0,25.
  • Dostępne opcje różnią się w zależności od wybranego ustawienia Picture Control.
  • Aby szybko wyregulować poziomy dla zrównoważonych [ Wyostrzanie ], [Wyostrzanie w średnim zakresie ] i [ Przejrzystość ], wyróżnij [ Szybkie wyostrzanie ] i naciskaj 4 lub 2 .
  • Aby zrezygnować ze zmian i rozpocząć od nowa z ustawieniami domyślnymi, naciśnij przycisk O
 3. Zapisz zmiany i wyjdź.
  Naciśnij J , aby zapisać zmiany.

Menu i

 • Aby wybrać Przetwarzanie obrazu w menu i , wyróżnij opcję [ Ustaw Przetwarzanie obrazu ] i naciśnij J
 • Za pomocą przycisków 4 i 2 wybierz ustawienie Picture Control, a następnie naciśnij 3 , aby wyświetlić ustawienia funkcji Picture Control. Efekt wszelkich zmian można podejrzeć na wyświetlaczu.

[ Zarządzaj przetwarzaniem obrazu ]

Modyfikacje istniejących ustawień Picture Control można zapisać za pomocą elementu [ Dopasuj przetwarzanie obrazu ] w menu fotografowania lub menu nagrywania wideo, tworząc własne ustawienia Picture Control, które można następnie skopiować na kartę pamięci i używać w kompatybilnym oprogramowaniu lub udostępniać innym aparatom ten sam model.