Połącz się z inteligentnym urządzeniem

  1. Przycisk G
  2. B menu ustawień

Połącz się ze smartfonami lub tabletami (urządzeniami inteligentnymi) przez Bluetooth lub Wi-Fi.

Parowanie (Bluetooth)

Sparuj lub połącz się z urządzeniami inteligentnymi za pomocą Bluetooth.

OpcjaOpis
[ Rozpocznij parowanie ]Sparuj aparat z urządzeniem inteligentnym ( Łączenie przez Bluetooth (parowanie) ).
[ Urządzenia sparowane ]Lista sparowanych urządzeń inteligentnych. Aby się połączyć, wybierz urządzenie z listy.
[ Połączenie Bluetooth ]Wybierz [ Włącz ], aby włączyć Bluetooth.

Wybierz do przesłania (Bluetooth)

Wybierz zdjęcia do przesłania do urządzenia inteligentnego. Możesz także zdecydować się na przesyłanie zdjęć zaraz po ich zrobieniu.

OpcjaOpis
[ Automatyczny wybór do przesłania ]Wybierz opcję [ ], aby oznaczać zdjęcia do przesłania zaraz po ich zrobieniu. Zdjęcia są przesyłane w formacie JPEG w rozmiarze 2 megapikseli, nawet jeśli w aparacie wybrano inne opcje rozmiaru i formatu przesyłania. Zdjęcia zrobione w trybie wideo nie zostaną przesłane. Muszą być przesłane ręcznie.
[ Wybierz ręcznie do przesłania ]Prześlij wybrane zdjęcia. Na wybranych zdjęciach pojawi się oznaczenie transferu.
[ Odznacz wszystko ]Usuń oznaczenie transferu ze wszystkich zdjęć.

Połączenie WiFi

Połącz się z urządzeniami inteligentnymi przez Wi-Fi.

Nawiąż połączenie Wi-Fi

Zainicjuj połączenie Wi-Fi z urządzeniem inteligentnym.

  • Zostanie wyświetlony identyfikator SSID kamery i hasło. Aby się połączyć, wybierz SSID kamery na urządzeniu inteligentnym i wprowadź hasło ( Łączenie przez Wi-Fi (tryb Wi-Fi) ).
  • Po nawiązaniu połączenia ta opcja zmieni się na [ Zamknij połączenie Wi-Fi ].
  • Użyj opcji [ Zamknij połączenie Wi-Fi ], aby zakończyć połączenie w razie potrzeby.

Ustawienia połączenia Wi-Fi

Uzyskaj dostęp do następujących ustawień Wi-Fi:

OpcjaOpis
[ SSID ]Wybierz identyfikator SSID aparatu.
[ Uwierzytelnianie/szyfrowanie ]Wybierz [ OTWÓRZ ] lub [ WPA2-PSK-AES ].
[ Hasło ]Wybierz hasło aparatu.
[ Kanał ]Wybierz kanał.
  • Wybierz opcję [ Auto ], aby kamera automatycznie wybierała kanał.
  • Wybierz [ Ręcznie ], aby wybrać kanał ręcznie.
[ Bieżące ustawienia ]Wyświetl bieżące ustawienia Wi-Fi.
[ Resetuj ustawienia połączenia ]Wybierz [ Tak ], aby zresetować ustawienia Wi-Fi do wartości domyślnych.

Prześlij, gdy wyłączone

W przypadku wybrania opcji [ ] przesyłanie obrazów do urządzeń inteligentnych podłączonych przez Bluetooth lub Wi-Fi będzie kontynuowane nawet po wyłączeniu aparatu.

Dane lokalizacji (urządzenie inteligentne)

Wyświetlaj dane dotyczące szerokości i długości geograficznej, wysokości i UTC (Universal Coordinated Time) pobrane z urządzenia inteligentnego.