D-Lighting

  1. Przycisk G
  2. N menu retuszu

D-Lighting rozjaśnia cienie. Jest idealny do ciemnych lub podświetlanych zdjęć.

Zanim
Później

Ekran edycji pokazuje obrazy przed i po.

  • Naciskaj 4 lub 2 , aby wybrać stopień zastosowanej korekty. Podgląd efektu można wyświetlić na ekranie edycji.
  • Naciśnij J , aby zapisać wyretuszowaną kopię.