g1: Dostosuj menu i

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Wybierz elementy wymienione w menu i wyświetlanym po naciśnięciu przycisku i w trybie wideo.

  • Wyróżnij pozycję w menu i , naciśnij J i wybierz żądaną pozycję.
  • Do menu i można przypisać następujące elementy.

Połączenie Bluetooth

Włącz lub wyłącz Bluetooth.

A Ustawienia niestandardowe: precyzyjna regulacja ustawień aparatu