Zatwierdzone karty pamięci

  • Aparatu można używać z kartami pamięci SD, SDHC i SDXC.
  • UHS-I jest obsługiwany.
  • Do nagrywania i odtwarzania wideo zalecane są karty o klasie szybkości UHS Speed Class 3 lub wyższej. Mniejsza prędkość może spowodować przerwanie nagrywania lub odtwarzania.
  • Wybierając karty do czytników kart, upewnij się, że są one kompatybilne z urządzeniem.
  • Skontaktuj się z producentem, aby uzyskać informacje na temat funkcji, działania i ograniczeń użytkowania.

Przełącznik ochrony przed zapisem

  • Karty pamięci SD są wyposażone w przełącznik ochrony przed zapisem. Przesunięcie przełącznika do pozycji „lock” zabezpiecza kartę przed zapisem, chroniąc zawarte na niej dane.
  • Wskaźnik „ ––– ” i ostrzeżenie [ Karta ] pojawiają się na ekranie fotografowania, gdy włożona jest karta chroniona przed zapisem.
  • Jeśli spróbujesz zwolnić migawkę, gdy włożona jest karta chroniona przed zapisem, zostanie wyświetlone ostrzeżenie i żadne zdjęcie nie zostanie zapisane. Odblokuj kartę pamięci przed przystąpieniem do robienia lub usuwania zdjęć.