g5: Wyświetlanie podświetlenia

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Wybierz, czy cieniowanie ma być używane do wskazywania jasnych obszarów kadru podczas nagrywania wideo.

Wyświetl wzór

Aby włączyć wyświetlanie podświetlenia, wybierz opcję [ Wzór 1 ] lub [ Wzór 2 ].

Wzór 1
Wzór 2

Podświetl próg wyświetlania

Wybierz jasność potrzebną do wyzwolenia wyświetlania podświetlenia wideo. Im niższa wartość, tym większy zakres jasności, które będą wyświetlane jako światła. Jeśli wybrano opcję [ 255 ], wyświetlanie obszarów prześwietlonych będzie pokazywać tylko obszary, które są potencjalnie prześwietlone.

Wyróżnij wyświetlacz

Jeśli włączone są zarówno wyświetlanie prześwietleń, jak i funkcja Focus Peaking, w trybie ręcznego ustawiania ostrości będzie wyświetlana tylko funkcja Focus Peaking. Aby wyświetlić wyświetlanie najciekawszych fragmentów w trybie ręcznego ustawiania ostrości, wybierz [ Wył .] dla ustawienia osobistego d9 [Podwyższona ostrość ] > [ Poziom szczytów ].

A Ustawienia niestandardowe: precyzyjna regulacja ustawień aparatu