g5: podświetlenie wyświetlacza

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Wybierz, czy cieniowanie ma być używane do wskazywania świateł (jasnych obszarów kadru) podczas nagrywania wideo.

Wzór wyświetlacza

Aby włączyć wyświetlanie podświetlenia, wybierz opcję [ Wzór 1 ] lub [ Wzór 2 ].

Wzór 1
Wzór 2

Podświetl próg wyświetlania

Wybierz jasność potrzebną do uruchomienia wyświetlania podświetlenia wideo. Im niższa wartość, tym większy zakres jasności, które będą pokazywane jako światła. W przypadku wybrania opcji [ 255 ] w obszarze podświetlenia będą widoczne tylko obszary, które są potencjalnie prześwietlone.

Wyróżnij wyświetlacz

Jeśli zarówno wyświetlanie prześwietlenia, jak i osiąganie ostrości są włączone, w trybie ręcznego ustawiania ostrości będzie wyświetlane tylko maksymalne wyostrzenie. Aby wyświetlić podświetlenie w trybie ręcznego ustawiania ostrości, wybierz [ Wył .] dla ustawienia osobistego d9 [Maksymalne ogniskowanie ] > [ Poziom maksymalnych ].

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu