Ustawienia czułości ISO

  1. Przycisk G
  2. C menu robienia zdjęć

Dostosuj ustawienia automatycznego doboru czułości ISO dla zdjęć. Automatyczny dobór ISO automatycznie dostosowuje czułość ISO, jeśli nie można uzyskać optymalnej ekspozycji przy wartości wybranej przez użytkownika w trybach P , S , A i M .

OpcjaOpis
[ Czułość ISO ]Wyświetlana jest czułość ISO wybrana pokrętłem czułości ISO.
[ Automatyczna kontrola czułości ISO ]

Wyróżnij [ ] i naciśnij J , aby włączyć automatyczną regulację czułości ISO. W przypadku wybrania opcji [ Wył .] czułość ISO pozostanie ustalona na wartości wybranej pokrętłem czułości ISO.

[ Maksymalna czułość ]

Wybierz górny limit automatycznego doboru czułości ISO, aby zapobiec zbyt wysokiemu podniesieniu.

[ Maksymalna czułość z c ]

Wybierz górny limit czułości ISO dla zdjęć robionych przy użyciu opcjonalnej lampy błyskowej.

[ Minimalny czas otwarcia migawki ]

Wybierz czas otwarcia migawki (od 1/4000 do 30 s), poniżej którego włączy się automatyczna regulacja czułości ISO, aby zapobiec niedoświetleniu w trybach P i A . W przypadku wybrania opcji [ Auto ] aparat wybierze minimalną szybkość migawki w oparciu o ogniskową obiektywu. Na przykład aparat automatycznie wybierze krótsze minimalne czasy otwarcia migawki, aby zapobiec rozmyciu spowodowanemu drganiami aparatu, gdy zamocowany jest długi obiektyw.

  • Aby wyświetlić opcje automatycznego wyboru czasu otwarcia migawki, wyróżnij [ Auto ] i naciśnij 2 . Automatyczny wybór czasu otwarcia migawki można precyzyjnie dostroić, wybierając szybsze lub wolniejsze wartości minimalne. Szybszych ustawień można użyć do zmniejszenia rozmycia podczas fotografowania szybko poruszających się obiektów.
  • Czas otwarcia migawki może spaść poniżej wybranego minimum, jeśli nie można uzyskać optymalnej ekspozycji przy czułości ISO wybranej dla [ Maksymalna czułość ].
  • Gdy automatyczny dobór czułości ISO jest włączony, na ekranie fotografowania pojawi się ISO AUTO . Gdy czułość zostanie zmieniona z wartości wybranej przez użytkownika, czułość ISO zostanie pokazana na wyświetlaczach.

Automatyczna kontrola czułości ISO

  • Jeśli czułość ISO wybrana pokrętłem czułości ISO jest wyższa niż ustawiona w opcji [ Maksymalna czułość ], wartość wybrana pokrętłem czułości ISO będzie służyć jako czułość maksymalna.
  • Podczas fotografowania z lampą błyskową czas otwarcia migawki jest ograniczony do zakresu zdefiniowanego przez wartości wybrane w ustawieniach osobistych e1 [Czas synchronizacji błysku ] i e2 [Czas migawki lampy błyskowej ].