Ustawienia czułości ISO

  1. Przycisk G
  2. C menu fotografowania

Dostosuj ustawienia automatycznego doboru czułości ISO dla zdjęć. Automatyczny dobór czułości ISO automatycznie dostosowuje czułość ISO, jeśli nie można uzyskać optymalnej ekspozycji przy wartości wybranej przez użytkownika w trybach P , S , A i M .

OpcjaOpis
[ Czułość ISO ]Wyświetlana jest czułość ISO wybrana pokrętłem czułości ISO.
[ Automatyczna kontrola czułości ISO ]

Wyróżnij [ Włącz ] i naciśnij J , aby włączyć automatyczny dobór ISO. Jeśli wybrano opcję [ Wył .], czułość ISO pozostanie na stałym poziomie wartości wybranej za pomocą pokrętła czułości ISO.

[ Maksymalna czułość ]

Wybierz górną granicę automatycznego doboru czułości ISO, aby zapobiec jej podniesieniu zbyt wysoko.

[ Maksymalna czułość z c ]

Wybierz górną granicę czułości ISO dla zdjęć zrobionych z opcjonalną lampą błyskową.

[ Minimalny czas otwarcia migawki ]

Wybierz czas otwarcia migawki (od 1/4000 do 30 s), poniżej którego włączy się automatyczny dobór ISO, aby zapobiec niedoświetleniu w trybach P i A. W przypadku wybrania opcji [ Auto ] aparat wybierze najkrótszy czas otwarcia migawki w oparciu o ogniskową obiektywu. Na przykład aparat automatycznie wybierze krótsze minimalne czasy otwarcia migawki, aby zapobiec poruszeniu zdjęcia spowodowanemu drganiami aparatu po zamocowaniu długiego obiektywu.

  • Aby wyświetlić opcje automatycznego wyboru czasu otwarcia migawki, wyróżnij opcję [ Auto ] i naciśnij przycisk 2 . Automatyczny wybór czasu otwarcia migawki można precyzyjnie dostroić, wybierając szybsze lub dłuższe wartości minimalne. Szybszych ustawień można użyć do zmniejszenia rozmycia podczas fotografowania szybko poruszających się obiektów.
  • Czas otwarcia migawki może spaść poniżej wybranego minimum, jeśli nie można uzyskać optymalnej ekspozycji przy czułości ISO wybranej dla [ Maksymalna czułość ].
  • Po włączeniu automatycznego doboru czułości ISO na ekranie fotografowania pojawi się komunikat ISO AUTO . Gdy czułość zostanie zmieniona w stosunku do wartości wybranej przez użytkownika, na wyświetlaczach pojawi się czułość ISO.

Automatyczna kontrola czułości ISO

  • Jeśli czułość ISO wybrana pokrętłem czułości ISO jest wyższa niż ustawiona w opcji [ Maksymalna czułość ], wartość wybrana pokrętłem czułości ISO będzie służyć jako czułość maksymalna.
  • Podczas fotografowania z lampą błyskową czas otwarcia migawki jest ograniczony do zakresu określonego przez wartości wybrane dla ustawień osobistych e1 [ Czas synchronizacji błysku ] i e2 [ Czas migawki błysku ].